Menu

Technická analýza pro začátečníky na forexu

24.7.2014 - Forex obchodování

Technická analýza

Technická analýza je výzkum dynamiky trhu, předpovídána zejména pomocí grafů za účelem předpovídání budoucího vývoje cen. Technická analýza se skládá z více přístupů ke studiu i pohyb cen, které jsou vzájemně propojeny v rámci jedné harmonické teorie. Tento typ analýzy zkoumá pohyb ceny na trhu pomocí analyzování tří tržních faktorů:

* cena

* objem

* počet otevřených pozic

Z těchto tří faktorů, je pro technickou analýzu základním cena, přičemž ostatní se používají následně pro potvrzení správnosti opakujících se, resp. totožných cenových trendů.Technický analytik základě výzkumů na následujících tří AXIÓMA (postulátech):

Pohyb trhu zahrnuje všechny informace

Toto je nejdůležitější postulát technické analýzy. Pro správné pochopení analytických procedur je rozhodující mu porozumět. Jeho podstatou je, že každý faktor, který ovlivňuje hodnotu cenných papírů (finančních instrumentů) – ekonomický, politický nebo psychologický-byl již na trhu započítán a cena daného instrumentu tento faktor již absorbovala. Jinak řečeno, každá změna ceny je doprovázena změnou externích faktorů. Technický analytik se pomocí analyzování cenových grafů za pomoci indikátorů či formací, snaží získat informaci o pravděpodobném pohybu ceny instrumentu z předchozího vývoje cen. Tento předpoklad je v konfliktu s fundamentální analýzou, neboť fundamentální obchodník zaměřuje svou pozornost v prvé řadě na analýzu, resp. studium faktorů a až následně na závěry z ní plynoucí. Proces fundamentální analýzy vypadá následovně: “pokud je poptávka větší než nabídka, pak cena poroste”. Technický analytik činí závěr v opačné sekvenci: “protože ceny rostly, pak byla poptávka větší než nabídka”.

Cena se pohybuje s trendem

Tento předpoklad je základem pro všechny metody technické analýzy, jak trh, který se pohybuje v souladu s trendy lze analyzovat, na rozdíl od chaotického trhu. Cenový pohyb jako aktuální výsledek vývoje ceny na trhu případně trendu má nejčastěji dvě příčiny. První naznačuje, že aktuální trend bude pokračovat dál pokud vývoj ceny pokračuje v aktuálním trendu (vyloučí tak chaotický pohyb) a druhý předpokládá to, že přichází nástup opačného trendu pokud vývoj ceny nepokračuje dále v aktuálním trendu.

Historie se opakuje

Technická analýza a zkoumání tržní dynamiky jsou úzce spojené se studiem lidské psychologie. Na trhu lze sledovat opakující se trendy, jejichž podstatou je podle této mínění opakující se lidský faktor. Technický obchodník se domnívá, že pokud takový model fungoval v minulosti, nemá důvod pochybovat, že se bude opakovat iv budoucnu, protože jsou založeny na lidské psychologii, která zůstává už po celá staletí téměř nezměněna.

Technická analýza slouží k tzv.. časování trhu nebo timingu. To znamená, že nám technická analýza pomáhá najít vhodné okamžiky ke vstupu na trh, ale ik výstupu z trhu. Zjednodušeně řečeno nám technická analýza říká, kdy nakoupit a ukončit obchod (nákupní pozice / long / buy) či kdy prodat a ukončit obchod (krátká pozice / short / sell).

Mezi nástroje technické analýzy patří analýza cenových formací v grafech a analýza indikátorů technické analýzy.

shrnutí Technické analýzy

  1. Technická analýza se používá zejména pro krátkodobé investiční horizonty
  2. Odpovídá na otázku “Co se kdy stane”.
  3. Používá se pro timing (načasování obchodů).
  4. Nepokouší se o kalkulaci vnitřní hodnoty (“správné ceny”) finančního instrumentu.
  5. Opírá se pouze o minulé informace.


Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu