Menu

Státní dluhopisy | kde a jak se nakupují státní dluhopisy?

1.12.2015 - Forex obchodování

Státní dluhopisy jsou relativně jednoduchou možností, jak s minimálním rizikem, přesně danou likviditou a solidním výnosem investovat své finance. V Systému dluhopisů je velice snadná orientace a tak není vůbec složité nakupovat, spravovat či prodávat své dluhopisy. Stát je navíc určitým garantem, že své peníze skutečně obdržíte.

Pokud chce investor nakoupit státní pokladniční poukázky, tedy státní dluhopisy se splatností do jednoho roku, je nutné, aby měl otevřený majetkový účet v Systému krátkodobých dluhopisů. Tyto dluhopisy pak nabývá a drží na tomto majetkovém účtu, který je podložen uzavřenou smlouvou se Systémem.

Co ale představuje Systém krátkodobých dluhopisů?

Jde o systém provozovaný Českou národní bankou, kde se registrují cenné papíry a vypořádávají se obchody s těmito dokumenty. Jde o jakousi evidenci všech uskutečněných obchodů. V praxi se na těchto speciálních účtech evidují krátkodobé cenné papíry se splatnosti do šesti měsíců a další dluhopisy s dobou splatnosti do jednoho roku. Tyto cenné papíry jsou vydávány v Českých korunách a mají formu zaknihovaných dokumentů. Celý systém funguje tedy jako evidence, místo zprostředkování, primární oblast pro prodej, místo pro vypořádání cenných papírů a vyplácení jejich výnosů. Navíc aplikace umožňuje využívat nejrůznější aukce, možnosti dopředných objednávek a automatických algoritmů.

V Systému krátkodobých dluhopisů vystupují tři druhy subjektů.

Klient, agent a custodian.

Každý má specifická práva a povinnosti. Klient představuje fyzickou či právnickou osobu, která má s Českou národní bankou uzavřenou smlouvu o majetkovém účtu cenných papírů v Systému. Na tomto účtu, jak již víme, se evidují veškeré operace klienta. K účtu, respektive k cenným papírům jako takovým, má klient přístup pouze prostřednictvím agenta, který je uveden ve smlouvě.

Agent pak představuje prostředníka mezi komunikační bránou České národní banky a klientem. Musí mít uzavřenou smlouvu o účasti v Systému a mít online spojení díky dohodě o přístupu ke komunikační bráně. Agent navíc musí mít vlastní účet pro mezibankovní platební styk, který je veden u České národní banky. Všechny platby, které agent zprostředkovává, jsou pak hrazeny z účtu, který je ve smlouvě přesně uveden. V naší zemi je aktuálně vedeno Českou národní bankou necelých 20 agentů.

Krátkodobé dluhopisy a custodian

Nejzajímavějším subjektem v Systému krátkodobých dluhopisů je custodian. Jedná se o právnickou osobu, která má také s Českou národní bankou uzavřenou smlouvu o účtu zákazníka v Systému krátkodobých dluhopisů, na kterém jsou však evidovány cenné papíry vlastněné jinou osobou než je právě custodian. Jde o jakési klienty custodiana. Takových účtů může mít custodian i několik. K účtu má custodian přístup pouze prostřednictvím agenta, takže se jedná o jakýsi mezičlánek mezi klientem a agentem.

Jak probíhá faktický nákup dluhopisů?

Pokud má klient zájem o nějaké dluhopisy, které vydala Česká národní banka či Ministerstvo financí, stačí podat elektronickou objednávku do aukce na nákup cenných papírů. V den aukce je pak na základě těchto objednávek zanesen nákup do Systému a emise je rozdělena podle požadavků jednotlivých subjektů. Jde o primární nákup/prodej dluhopisů. Za cenné papíry se platí v součinností se systémem CERTIS, což je mezibankovní systém platebního styku Národní banky. Pro již běžící emise se využívá aktuálních cen na trhu a nákupu v reálném čase. Princip funguje tak, že po zaplacení jsou předány dluhopisy. V praxi jde o to, že je cenný papír (dluhopis) převeden z majetkového účtu prodávajícího (či emitenta) na majetkový účet kupujícího. Zároveň dojde k převodu částky, za kterou je dluhopis nakupován. Vše velice snadno a do pár minut od požadavku klienta. Správa učtu je samozřejmě možná online prostřednictvím internetu, což výrazně zpřehledňuje a zjednodušuje veškerou komunikaci mezi kupujícím a prodávajícím subjektem.

 Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu