Menu

Podpora a Odpor – Support and Resistance

20.7.2014 - Forex obchodování

Představte si, že ceny finančních nástrojů jsou výsledek tělo na tělo souboje mezi býkem (nakupující) a medvědem (prodávající).

podpora

Úroveň podpory je cena, v níž se od kupujících očekává, že vstoupí na trh v dostatečném množství tak, aby převzali kontrolu od prodávajících.

Market má paměť. Když padá cena na nové Low (minimum) a poté se zotaví, kupující kteří to v prvním dozvuku zmeškali, budou (pokud se cena navrátí do dané úrovně) inklinovat k nákupu. Ve strachu, že znovu zmeškají, mohou na trh vstoupit v dostatečném počtu na to, aby převzali kontrolu nad prodávajícími. Výsledkem je zotavení, které potvrzuje koncepce toho, že cena více pravděpodobně nespadne a tvoří tak úroveň podpory.

odpor

Úroveň odporu je cenová úroveň, v níž se od prodávajících očekává, že vstoupí na trh v množstvích, kterými převezmou kontrolu nad kupujícími.

Když cena dosáhne nového High (maximum) a vrátí se, prodávající kteří zmeškali předchozí vrchol budou inklinovat k předávání tehdy, když se cena na tu úroveň vrátí. Se strachem z prodlení podruhé, mohou vstoupit na trh v počtu dostatečném k tomu, aby ohúrili nakupujících. Výsledná korekce posílí vnímání trhu toho, že se cena jen velmi nepravděpodobně posune výše a založí hladinu odporu.

Point a Figure grafy jsou užitečné pro identifikaci úrovně podpory a odporu.

Očekávání investorů se však časem mění a často se to stává neočekávaně. Vývoj úrovní podpory a odporu je pravděpodobně nejvíce vnímána a opakující se událost na cenových grafech. Přelom úrovní podpory a odporu může být důsledkem fundamentálních změn, které jsou nad nebo pod očekáváním investora (např. změna v nezaměstnanosti, prodejích, obchodní bilanci atd. …), nebo samonaplňujúcim se proroctvím (investoři nakupují když vidí, že ceny stoupají) . Příčina není tak významná jako důsledek – nová očekávání vedou k novým cenovým úrovním. Existují úrovně podpory a odporu, které jsou více emocionální.

Nabídka a poptávka

Na podpoře a odporu není nic mysteriózní – je to klasická nabídka a poptávka. Čáry nabídky a poptávky ukazují jaká bude nabídka a poptávka za danou cenu.

Křivka nabídky ukazuje kvantitu (počet lotů), kterou jsou prodávající ochotni dodat za danou cenu. Když narůstají ceny, kvantita prodávajících se rovněž zvyšuje, protože více investorů má zájem o prodej za tyto vyšší ceny. Křivka poptávky ukazuje počet lotů, které jsou nakupující za danou cenu ochotni nakoupit. Když ceny rostou, kvantita nakupujících se sníží, neboť je méně investory, kteří chtějí nakoupit za vyšší cenu.

Při libovolné ceně, graf nabídky a poptávky ukazuje kolik nakupujících a prodávajících vlastně je. Na volném trhu se tyto ceny kontinuálně mění. Mění se očekávání investorů a také ceny, které nakupující a prodávající pokládají za akceptovatelné. Přelom nad úrovní odporu je důkazem horního posunu křivky poptávky, protože je více nakupujících, kteří jsou ochotni nakoupit za vyšší ceny. Podobně, selhání úrovně podpory ukazuje, že křivka nabídky se posunula směrem dolů.

Základ většiny nástrojů technické analýzy je spojen s konceptem nabídky a poptávky. Grafy cen finančních nástrojů nám poskytují jedinečný pohled na tyto síly v činnosti.

výčitky obchodníků

Poté co byly prolomeny úrovně podpory a odporu, je běžné, že se obchodníci ptají sami sebe do jaké míry nové ceny reprezentují fakta. Například po přelomu nad úrovní odporu, mohou oba nakupující a prodávající zpochybňovat platnost nové ceny a mohou se rozhodnout pro prodej. Toto vytváří fenomén, kterému se říká “výčitky obchodníků” – ceny se vrátí na úroveň podpory / odporu následujíc cenový průlom.

Cenová aktivita následující tuto periodu výčitek je důležitá. Může se stát jedna ze dvou věcí – buď vznikne konsensus očekávání, že nová cena není zaručena, kde se ceny v takovém případě pohnou zpět na jejich předešlé úrovně, nebo investoři akceptují novou cenu, kde budou ceny v takovém případě pokračovat ve směru průlomu.

V prvním případě, sledujíc výčitky obchodníků, konsenzus očekávání je, že nová vyšší cena není zaručena a vytvoří se tzv.. klasická “býčí past” (nebo falešný přelom). Například pokud ceny prolomili určitou úroveň odporu (lákající stádo býků, které očekávali, že se ceny pohnou výše) a pak ceny spadly zpět pod úroveň odporu nechávaje býků dále držet nadhodnocenou měnu. Podobný postoj vytváří medvědí past. Ceny spadnou pod úroveň podpory dostatečně mnoho na to, aby začali medvědi prodávat a pak se odrazí zpět nad úroveň podpory vynechávající medvědů z trhu.

Další věc, která se může stát sledováním výčitek obchodníka je, že očekávání obchodníků se může změnit, což zapříčiní akceptování nové ceny. V tomto případě, ceny budou pokračovat ve směru průniku.

Dobrý způsob pro kvantifikaci očekávání následujících průlom je spojen s objemem spjatým s cenovým průlomem. Pokud ceny prolomí úroveň podpory / odporu s vysokým nárůstem v objemu a během doby “výčitek obchodníků” je relativně nízký objem, naznačuje to, že budou platit nová očekávání (minorita investorů má výčitky). Obráceně, pokud je během přelomu mírný objem av době výčitek je zvýšený objem, značí to, že se změnilo očekávání pouze několika investorů a návrat k původním očekáváním (původním cenám) je zaručen.

Odpor se stane podporou

Když se úspěšně prolomí úroveň odporu, tato úroveň se stane novou úrovní podpory. Podobně, když se úspěšně prolomí úroveň podpory, tato úroveň se stane novou úrovní odporu.

Důvodem je, že se objevuje nová “generace” býků, kteří odmítli nakoupit kdy byly ceny nízké. Nyní jsou plní nedočkavosti nakoupit v době, kdy se ceny vrátí na předchozí úroveň. Podobně, když ceny poklesnou pod úroveň podpory, tato úroveň se často stane úrovní odporu, který mají ceny problém prolomit. Kdy se ceny přiblíží předešlé úrovni podpory, investoři se chystají limitovat jejich ztráty prodáváním.

Když jsou penetrovány úrovně podpory, často se stávají úrovněmi odporu a naopak.

Logika trhu je poměrně jednoduchá: kupující, kteří nakupují blízko hladiny podpory, vida pouze pokles ceny, mají ve zvyku prodávat aby nahradily ztráty, když se cena zotaví do jejich break-even (rovnovážného-ani zisk, ani ztráta) bodu. Pak se hladina podpory změní na hladinu odporu.
Podobně, držitelé pozic kteří prodávají když se cena přiblíží úrovni odporu budou zklamáni pokud cena pronikne úroveň a pokračuje ve stoupání. Budou inklinovat k nakupování pokud se cena vrátí blízko úrovně podpory s obavou, že mohou zmeškat podruhé. Úroveň odporu se tak zaklíněna stane úrovní odporu.

Síla Podpory / Odporu

Některé úrovně podpory a odporu jsou důležitější než ostatní. Význam úrovně podpory je identifikovatelný:
Počtem krát, kterými byla tato úroveň respektována,
Množstvím objemu, s nímž se poblíž té úrovně obchodovalo,
Zda je úroveň nová nebo stará – nedávné úrovně jsou důležitější,
Zda je úroveň nového Maximum nebo Minimum – více extrémní úrovně mají větší dopad,
Nebo úroveň zformovaná v zaokrouhlené čísle (např. $ 20.00 or $ 100.00) nechává dlouhotrvající záznam.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu