Menu

Podílové fondy výhody a zkušenosti

18.7.2014 - Forex obchodování

Podílové fondy

Podílové fondy můžou zaujmout především výnosy, které ve srovnání s jinými bankovními produkty můžou dosahovat poměrně vysokých čísel. Podílové fondy jsou možností jak uložit své volné prostředky za účelem zhodnocení přes určité období. Tyto stránky Vás seznámí s termíny se kterými se setkáte při vkládání prostredků do podílových fondů, dělením fondů a radami proč a jak do podílových fondů investovat.

Ve dnešní době se popularitě těší především podílové fondy otevřené. Tyto fondy se zakládají na principu shromažďování menších peněžních prostředků od drobných investorů, které se pak kumulativně používají za účelem investování do různých fondů za účelem zhodnocení. Investuje však správce fondu (většinou velké finanční insitituce), ne jednotliví účastníci. Vkládání peněž může někomu připomínat investování do akciových fondů, jelikož za investováné prostředky obdržíte tkzv. podílové listy které mají svou hodnotu a držiteli dávají nárok na část výnosu z fondu. Velikost této “části” záleží na množství podilových listů které klient vlastní. Narozdíl od jiných finančních produktů Vám podílové fondy nabídnou výhodu v rozložení rizika (a to mezi ostatními investory) a možnost přenechání operace s prostředky na profesionálních manažerech kteří se zabývají hledáním vhodných investičních přiležitostí. Od výsledku těchto investic se následně odvíjí hodnota podílového fondu jako celku, a tímpádem i hodnotu podílových listl které jsou drženy individuálnimi klienty.

O metodě fungování podílových fondů se můžete dočíst zde. Existuje poměrně velké množství druhů podílových fondů, které používají odlišných prostředků k zhodnocení vložených prostředku. Před samotným investováním do jakýchkoli penzijních fondech by si měl každý pozorně nastudovat všechny podmínky, potenciální výhody, nevýhody, legislativu a i například poplatky, za účelem vyvarování se nepřijemným překvapením.

Podílové fondy – dělení

Podílové fondy se dělí na několk druhů, a to především dle primárně užitých nástrojů. Kromě toho se však liží i investičními cíli nebo například časovým horizontem zhodnocení prostředků. Tyto druhy podílových fondů jsou

  • Fondy peněžních trhů – tento druh fondů je ze všech podílových fondů nejrozšířenějším. Toto je způsobeno především velmi nízkou kolísavostí ceny a tímpádem sníženou rizikovostí, což se však vrací velmi nízkým zhodnocením které je schopno pokrýt inflaci, a jen v málo případech vydělat i něco více. V případě fondů peněžních trhů se investuje především do dluhopisů s krátkou dobou do splatnosti, a hodí se tudiž pro investice v krátkém časovém horizontu (do jednoho roku).
  • Akciové fondy – většina prostředků které se ukládají do akciových fondů se používají pro obchodování na akciových trzích. Charakteristikou těchto fondů je velmi vyoksá rizikovost které se však vrací v potenciálním zhodnocení vložených prostředku. Kvůli vyskému riziku jsou tyto fondy nejziskovější z pohledu dlouhodobé investice a to minimálně na pět let. Rozložením investice do dlouhého časového intervalu se zmenšuje riziko ztráty.
  • Dluhopisové fondy – tento font je co se rizikovosti týče ihned za fondy peněžními. Prostředky jsou investovány do dluhopisů, malá část z nich však může být investována i do akcíí.
  • Smíšené fondy – tyto fondy se skládají z investic jak do akcií tak i do dluhopisů. Časový horizont těhto investic je pohybuje okolo pěti let. Hlavní výhodou tohoto podílového fondu je možnost měnit podíl investic které jsou investovány do akcíí v případě jejich propadu a naopak, což může značně snížit potenciální riziko.
  • Fondy fondů
  • Zajištěné fondy – jak již ž názvu vyplýva, tento druh podílových fondů se vyznačuje zajištěnou návratností aspoň vložených prostředků, a hodí se tedy především pro lidi kteří nemají chuť riskovat jakoukoli výsi vkladu. Zajištění vkladu je však podmíněné vstupními poplatkami. Co se časového horizontu týče tak jsou zajištěné fondy vyznačeny pevnou “vkladní” dobou, která se nejčastěji pohybuje od tří do pěti let.

Podílové fondy – výhody a nevýhody

Podílové fondy nabízí spousty výhod oproti jiným finančím produktlm, je ovšem potřeba zvažit I jejich existujicíc nevýhody.

Mezi přední výhody pak patří …

Velký výběr podílových fondů – nabízí je desítky, ne-li stovky finančních institucí. Jednoduchost investování bez hlubších znalostí týkajicích se finančních trhů. Samotnou investici, ať už na akciových či dluhopisových trzích za Vás provádí profesionální investoři. Diverzifikace rizika díky rozložení zdrojů investic. Vysoká likvidita u otevřených podílových fondů – správce fondů je od Vás povinen odkoupit Vaše podílové listy. Odpadají tak problémy s hledáním potenciálního kupce. Příjmy z podílových fondů se daní výhodnější sazbou. Při držení zakoupených podílových listů po dobu větší než šest měsíců se dokonce výnos nemusí danit vůbec!

Na druhou stranu zde však existují i značné nevýhody

Poplatky jsou vyšší než například u termínovaných vkladů, tudiž samotné zhodnocení prostředků vložených do podílových fondů může trvat delší dobu. Vklady do podílových fondů nejsou pojištěny vládou, jako tomu často bývá u jiných fondů. Při zkrachování podílového fondu je šance získání vložených prostředků zpět nulová. I přesto že nemusíte být zkušeným obchodníkem může být návratnost investic do podílových fondů ovlivněna dobou. Toto se týka například akciových trhů, pro které jsou dlouhodobé pády a růsty typické. Vložíte li tedy své prostředky do akciového fondu ve špatnou dobu, můžete o jejich část přijít. Většina investic do podílových fondů jsou dlouhodobé a je nevýhodné kupovat podílové listy v případě že hledáte krátkodobé investiční příležitosti.

Podílové fondy – princip fungování

Jak již bylo napsáno, podílové fondy mají za cíl shromáždit drobné částky za účelem investování do různých fondů, v závislosti na použitém instrumentu. Podílové fondy jako takové se však primárně dělí na fondy otevřené a zavřené. Zatímco otevřené fondy nabízejí možnost podílové listy kdykoliv zpátky prodat správci fondu, zavřené podílové fondy toto neumnožňují a podílové listy musí být obchodovány na burze. Jsou to práve otevřené podílové fondy, které se v posledních letech teší popularitě.

Z pohledu legislativy jsou všechny podílové fondy pod dohledem Komise pro cenné papíry, které musí každému fondu udělit patřičné povolení pro shromažďování prostředků a jejich následné investování. Činnost jakýhokoli fondu je regulována zákonem č.248/1992 Sb o investičních společnostech a investičních fondech ve znění pozdějších novel.

Je však velmi důležite podotknotu že investování do podílových fondů rozhodně není bezrizikové. Investice jsou prováděny finančními investicemi které však ani přes svůj rozměr nemůžou zajistit bez rizikové investice. Investice přinášejicí negativní výsledky se tedy stejně tak i odrazí v klientových podílových listech.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu