Co je PAMM systém?

PAMM systém představuje soubor speciálních obchodních účtů, určených na práci na forexovém trhu, pomocí kterého řídící obchodníci kontrolují svůj vlastní kapitál a shromažďují kapitál investorů (jiných obchodníků). Principem činnosti PAMM systému je, že klienti mohou buď investovat svůj kapitál, nebo obchodovat kapitál méně zkušené obchodníky.

Investoři využívají PAMM systém za účelem získání výnosu z obchodů uzavřených řídícím obchodníkem.

PAMM systém je forma trust managementu. Výpočet podílů zúčastněných klienty uskutečňuje broker. Získaný výnos se rozdělí mezi všechny investory a obchodník dostane předem určenou provizi, která je udána v procentech z celkového zisku.

Jaké příležitosti vám nabízí PAMM systém?

– Systém PAMM účtů je spolehlivou metodou, jak investovat kapitál do obchodů jiných obchodníků bez omezení ve výši investic: každá investice od jednoho až po tisíce dolarů je provedena online.

– Na seznámení se s PAMM systémem v praxi je vhodné Invest minimální částku 1 USD.
Investor se seznámí s činností PAMM systému a ověří si přesnost výpočtu výnosu.

PAMM systém je moderní forma investování

– PAMM účet investora
– PAMM účet obchodníka

Z PAMM účtu investora lze investovat kapitál pouze na PAMM účet obchodníka. PAMM účet obchodníka může přijmout kapitál pouze z PAMM účtu investora. Každý klient si může zaregistrovat neomezený počet obchodních účtů a používat je jako PAMM investor a PAMM obchodník. PAMM investor má možnost investovat na více účtů, čímž lze snížit riziko potenciálních ztrát, nebo zvýšit potenciální výnos. PAMM obchodník může získat jeden PAMM účet investice od více investorů.

Každý investor, který se zapojí do PAMM systému získá

– Přístup k sledováním účtů řídících obchodníků, kde si investor může vybrat obchodníka, ke kterému si chce investovat svůj kapitál

– Investování kapitálu na účet řídícího obchodníka, v jakémkoliv objemu v závislosti na pozitivních výsledků obchodníka

– Rozdělení rizika investováním malých částek na různé účty

– Střídavé investice na stejný účet: na počet investic neexistuje limit

– Automatická splatnost výnosu

– Přehled o zůstatku na účtu patřícímu řídícímu obchodníkovi. Obsahuje informace o momentálním výnosech

– Veškeré kontaktní informace týkající se řídícího obchodníka

– Statistický přehled obchodního účtu, který patří řídícímu obchodníkovi. Obsahuje informace o počtu a objemu investic, které na účet investovaly další investoři

– Garanci ochrany kapitálu před výběrem; řídící obchodník může vybrat pouze tu část kapitálu, která není zahrnuta do obchodování

+