Menu

OTEVŘENÉ PODÍLOVÉ FONDY

5.7.2014 - Forex obchodování

V době, kdy úrokové sazby depozitních produktů nabízí výnos nepřesahující nebo jen o málo převyšující inflaci, sledujeme rostoucí zájem o produkty, které nabízí potenciálně lepší zhodnocení. A tak se i ten, kdo doposud neuvažoval o investicích na kapitálovém trhu, stává postupně investorem. Proč vlastně přitahují otevřené podílové fondy zájem investorů?

Historie a současnost

V devadesátých letech prošlo fondové podnikání značnými změnami a dnes můžeme konstatovat, že díky významným úpravám legislativy po roce 1998 a následně 2000 mají domácí investoři důvěru v nástroje kolektivního investování.

V České republice dnes působí více než 800 otevřených podílových fondů, z toho je necelých 70 fondů řízeno domácími investičními společnostmi. Řadu investic orientovaných na českou korunu, Českou republiku nebo region střední Evropy přináší také množství zahraničních fondů. Investoři v České republice vložili na konci roku 2003 do otevřených podílových fondů celkem 151 miliard korun, což je patnáctiprocentní nárůst oproti roku předcházejícímu. Téměř tři čtvrtiny z tohoto objemu činily investice do domácích podílových fondů. Následující graf naznačuje rozložení finančních prostředků českých investorů z hlediska charakteru investice příslušného fondu.

Podílové fondy

Ve Spojených státech činil objem aktiv v podílových fondech 6,391 miliard amerických dolarů1 na konci roku 2002. V Evropě to bylo 4,247 miliard euro2 na konci roku 2002 a 4,752 miliard euro3 na konci roku 2003. V obou regionech je nejvíce aktiv vloženo do akciových fondů. Pokud budeme porovnávat tento stav s Českou republikou, pak zjistíme, že největší objem aktiv je investován do fondů peněžního trhu (45%), zatímco akciové fondy tvoří pouze 7 procent. Tento fakt je dán poměrně krátkým obdobím, kdy investoři využívají podílové fondy ke zhodnocování svých aktiv (ve světě má kolektivní investování dlouholetou tradici). Zároveň jsme během let 2000 – 2002 byli svědky jednoho z historicky nejdelších poklesů světových akciových trhů v historii, což pochopitelně nepřispělo k oblibě akciových investic. Nicméně, v posledním období naopak na své historické minimum klesly domácí úrokové sazby a depozita tak nabízí velmi malé možnosti zhodnocení. Díky vstupu středoevropských zemí do Evropské unie a rostoucí ekonomice těchto zemí však v uplynulých dvou letech přinesly středoevropské akciové trhy atraktivní zhodnocení. I přesto, že minulá výkonnost není zárukou výkonnosti budoucí, dá se tedy očekávat zvýšený zájem o akciové investice.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu