Menu

Opční strategie a obchody

29.5.2014 - Forex obchodování

Opční obchody

Na finančních trzích se z hlediska času rozlišují dva druhy burzovních obchodů – promptní a termínované:

Finanční deriváty se dělí na:

®     Pevné obchody (nepodmíněné) pro obchodující strany pevné/závazné a povinnosti vyplívající z uzavřeného obchodu, musí být splněny oběma stranami. Patří sem forwardy, futures a swapy.

®     Opční obchody (podmíněné) jsou naopak podmíněné tím, že si jedna strana v den vypořádání obchodu zvolí, zda k obchodu skutečně dojde či ne. Má tedy právo k uskutečnění obchodu, ale ne povinnost. Do této skupiny se řadí opce, opční listy, cap, floor a collar.

Opce

Opční smlouva poskytuje držiteli opce právo:

Za toto právo platí držitel opce kupní cenu opce = opční prémii.

Na druhé straně je zde vypisovatel opce, který obdržel opční prémii, ale má povinnost na vyzvání držitele prodat (v případě kupní opce) nebo koupit (v případě prodejní opce) předmět uzavřeného opčního obchodu – musí dojít k vypořádání opční smlouvy podle dohodnutých podmínek.

Zajímavosti:

–         První zaznamenaný obchod s opčními prvky – před více než 2500 lety si řecký matematik Thales z Miletu koupil opci na lisované olivy.

–         Opční obchody na počátku 16. století za Tulipánové horečky v Holandsku.

–         Opce jako moderní finanční nástroj vznikly ve 20. století po krizi v roce 1929

–         1973 byla otevřena moderní specializovaná opční burza Chicago Board Option Exchange.

Opce se obchodují burzovně (specializované opčních burzy, standardizace podmínek, vysoká likvidita obchodovaných kontraktů, nízké transakční náklady a neexistenci rizika neplnění kontraktu, což je garantováno zúčtovacím/clearingovým centrem) i mimoburzovně (smluvně, prostřednictvím OTC trhu, výhodou je individuální nastavení požadavků smluvních stran).

Druhy opcí a jejich charakteristika

  1. A.     Plain vanilla opce

Z hlediska práv a povinností jednotlivých stran uzavírajících opční smlouvy rozlišujeme 2 typy opcí:

V rámci opčních kontraktů se rozlišují 2 základní opční pozice:

Kupní i prodejní opce je možné dále dělit podle termínu realizace na:

Další dělení v rámci této skupiny může být na druhy opcí podle podkladových aktiv, a to na úrokové, měnové, akciové, indexové, komoditní, úvěrové, aj.

Opční listy (warranty)

Binární opce – Speciální druhy cenných papírů, s nimiž je spojeno opční právo. Držitel má právo/prodat podkladové aktivum během určitého období a za předem stanovenou cenu. Nejčastěji bývají emitovány akciovými společnostmi na jejich vlastní kmenové akcie, nebo prioritní dluhopisy, které si majitelé opčních listů mohou v budoucnu na základě uplatnění opčních listů zakoupit. Po uplynutí upisovací doby se mohou opční listy obchodovat na sekundárním trhu, a to buď samostatně, nebo společně s cennými papíry (zpravidla obligacemi), s nimiž byly vydány. [Rejnuš]

druhy binárních opcí

Cap, Floor, Collar

Cap, Floor

Jsou opční úrokové instrumenty, jejichž zakoupením získává kupující (long cap/floor) nárok k rozhodným dnům na plnění ve formě úrokového rozdílu, pokud tržní úroková referenční sazba vzroste nad (cap sazba) nebo klesne pod (floor sazba) pevně sjednanou sazbu. Jsou vhodné pro ty, kteří mají variabilně úročené závazky (cap), příp. pohledávky (floor). Tyto instrumenty slouží k zajištění proti vzestupu (cap) nebo poklesu (floor) za cenu cap/floor prémie. Prodávající cap získá prémii, ale v případě růstu sazby čelí riziku neomezené ztráty. Ta je naopak z důvodu nemožnosti poklesu sazby do mínusu u kontraktu floor omezená.

Collar (Vzniká kombinací opčních kontraktů cap a floor.)

Kupující collar je v pozici kupujícího cap a prodávajícího floor. Držitel této opční kombinace obdrží plnění, pokud referenční úroková sazba v rozhodný den převýší sjednanou cap sazbu. Naopak pokud úroková sazba v rozhodný den poklesne pod sjednanou floor sazbu, musí plnění poskytnout on. Zajišťuje si tak své proměnlivé úročené závazky proti vzestupu úrokových sazeb nad dohodnutou hranici. Důvod pro zakoupení collar místo cap spočívá v tom, že výsledná prémie placená za nákup collar je nižší než za nákup cap.

Prémie za collar = prémie za cap – prémie za floor (prémie za cap obvykle vyšší než za floor)

Prodejce collar je prodávající cap a kupující floor, čímž si zabezpečuje své proměnlivě úročené pohledávky proti poklesu úrokových sazeb.Plnění obdrží v případě poklesu úrokových sazeb pod sjednanou floor sazbu a naopak poskytuje plnění v případě růstu úrokových sazeb nad sjednanou cap sazbu.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu