Menu

Měnové riziko

24.7.2014 - Forex obchodování

Riziko na měnové burze představuje jeden z mnoha typů rizika, které obchodníkovi hrozí.

Vyplývá především z podílu podniku na zahraničním obchodu, realizace věcných nebo kapitálových investic v zahraničí, případně ze získávání dluhového financování v cizích měnách. V posledních letech lze na měnových trzích pozorovat vysokou proměnlivost, která může nepříznivě ovlivnit finanční výsledky nebo konkurenceschopnost firmy. Pokles příjmů z exportu, vyšší náklady na importované suroviny či zboží, nebo růst nákladů na správu dluhů – to jsou nejčastější problémy, ke kterým může vést nesprávný přístup k řízení finančního rizika. S Nárůst-rozbředlým popularitou úvěrů v cizích měnách se problém měnového rizika stále častěji týká také fyzických osob.Měnové riziko lze popsat jako možnost, že dojde ke změně hodnoty jednotlivých složek majetku, peněžních toků nebo závazků v důsledku změn měnového kurzu.

Vezmeme-li v úvahu výše uvedenou definici, řízení měnového rizika de facto znamená omezení možných odchylek v hodnotě jednotlivých složek majetku nebo závazků od její plánované nebo očekávané výše. Tento cíl lze dosáhnout díky zajišťovacím transakcím s využitím finančních derivátů.

Základním cílem řízení měnového rizika je stabilizace hodnoty budoucích peněžních toků v cizích měnách na úrovni, která je nám v současné době známa, je přesně určena a kterou akceptujeme. Pokud jde o přístup k řízení rizika, rozlišujeme dvě koncepce na konzervativní přístup a aktivní přístup.

Konzervativní přístup: je spojen s plným zajištěním měnové pozice tak, aby změny měnového kurzu nevedly ke změnám v hodnotě peněžních toků. Tím způsobem můžeme již dnes, nezávisle na kolísání měnových kurzů, stanovit ve státní měně hodnotu pohledávek, budoucích plateb nebo úvěrových splátek.

Aktivní přístup: řízení měnového rizika může mít formu aktivního řízení měnové pozice. V takovém případě se vědomě rozhodujeme pro částečné nebo úplně zastavení měnové expozice a čekáme na výhodnou změnu kurzu. K zajištění pozice (i úplnému) může dojít ve chvíli, kdy zjistíme, že je pro nás úroveň měnového kurzu výhodná.

Výhody pramenící z řízení měnového rizika:

Eliminace nebo omezení vlivu změn měnových kurzů na příjmy nebo náklady, zlepšení podmínek pro plánování a řízení likvidity, a také eliminace dodatečných finančních nákladů, možnost využít aktuální a výhodné kurzy měn k určení hodnoty budoucích peněžních toků.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu