Menu

Investiční certifikáty, výhody a rizika

2.7.2014 - Forex obchodování

Investiční certifikáty (IC) – fenomén kapitálových trhů

Dnes se investiční certifikáty stávají oblíbeným nástrojem investorů na vyspělých trzích a díky své pestrosti od konzervativních až po riziko milujících. Investiční certifikát se stal nástrojem pro nejmenší retailové investory až po velké instituce nebo různé fondy.

Obchodování s certifikáty na burzách plně “rozkvetlo” v posledních letech když se více začalo s nimi obchodovat ke konci posledního bear market (2003/04) a v současnosti se na okolních trzích obchodují tisíce certifikátu od desítek emitentů.

Investiční certifikát (IC) představuje finanční nástroj spojující v sobě charakteristiky hned několika instrumentů kapitálových trhů. Jde v podstatě o derivát navázaný na různá podkladová aktiva s výnosem kopírujícím v určité vazbě jejich výnos a bez nároku práv s nimi souvisejících. Během své historie se vyvinuly z počátečních jednoduchých certifikátů (akciové, indexové) až po dnes více sofistikovanější (bonus, twin win) s cílem poskytnout investorovi výnos jako odměnu za půjčené peníze.

Výhody Investičních Certifikátů (IC)

Jednoduchost – nákupem se může investor podílet na výnosech i složitých podkladových aktiv (např. index akcií, komoditních futures, )
Transparentnost – aktuální informace o daném certifikátů se investor dozví prostřednictvím informačného systému burzy nebo emitenta
Likvidita – certifikáty jsou obchodovány na burze, která prostřednictvím pravidel stanovuje povinnost udržovat poptávku a nabídku a tudíž může investor kdykoliv uplatnit pokyn
Univerzálnost – prostřednictvím certifikátů může investor spekulovat prakticky na všech kapitálových trzích a za jakýkoliv tržní situace (jak na rostoucím tak na klesajícím nebo stagnujícím trhu)
Náklady – díky své struktuře a konkurenci jsou certifikáty levnější než fondy nebo jednotlivé investování do koše podkladových aktiv
Různorodost – v současnosti existuje nespočetně mnoho certifikátů lišících se vlastnostmi a charajteristikami přičemž většina emitentů jsou schopní šít produkty na míru

Rizika Investičních Certifikátů (IC)

Tržní riziko – představuje riziko vyplyvající především ze změn v cenách podkladových aktiv
Měnové riziko – pokud je certifikát vydán v zahraniční měně, nese investor riziko nepříznivého vývoje kurzu vůči měně domácí. Jedno ze základních dělení IC je na nepákové (basket, indexové, outperfomance, bonus, akciové, diskontní, garantované, express) a pákové (knock-out /turbo/, warranty). Jednotlivé typy se můžou dále dělit podle různych parametrů. Více u jednotlivých typů IC.

Různé investiční certifikáty se dají podle podobnosti vlastností zařadit do následujících skupin:

  • Bonusové
  • Diskontní
  • Garantované
  • Indexové
  • Knock-out (turbo)

Různé typy IC nabízejí investorům různé výnosy a různou míru rizika.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu