Menu

Gann Nástroje – Gann Instrument

20.7.2014 - Forex obchodování

W.D. Gann (1878-1955) vyvinul množství jedinečných metod analýzy cenových grafů. Nejvíce pozornosti dával na geometrické úhly reflektující vzájemné vztahy mezi časem a cenou. Gann věřil, že určité geometrické figury a úhly mají specifické vlastnosti, které mohou být použity k předpovídání cenové dynamiky.

Gann předpokládal, že neexistoval ideální poměr mezi časem a cenou pokud cena rostla nebo klesla pod úhlem 45 stupňů na časovou osu. Tento úhel je určen jako 1×1 a koresponduje s nárůstem ceny jednotky pro časový interval každé jednotky.

Lines of Gann Fan – Linie Gannova Vějíře

Linie Gannova Vějíře jsou postaveny v různých úhlech od důležité základny, nebo vrcholu na cenovém grafu. Gann pokládal trendová linii 1×1 za nejdůležitější. Pokud se cenová křivka nachází nad touto linií, je to indikace býčího trhu, pokud je pod touto linií, jde o medvědí trh. Gann si myslel, že paprsek 1×1 je silná linie podpory, když je trend vzestupný a prolomení této linie pokládal za důležitý signál obratu. Gann kladl důraz na následujících devět základních úhlů. Úhel 1×1 považoval za nejdůležitější ze všech.

1х8 – 82.5 stupňů
1х4 – 75 stupňů
1х3 – 71.25 stupňů
1х2 – 63.75 stupňů
1х1 – 45 stupňů
2х1 – 26.25 stupňů
3х1 – 18.75 stupňů
4х1 – 15 stupňů
8х1 – 7.5 stupňů
Zohledňovány koeficienty nárůstu cen a času by měli mít korespondující úhly sklonu ve stupních, osy X a Y musí mít stejnou velikost. To znamená, že interval jednotky na ose X (např. hodina, den, týden, měsíc) musí korespondovat s intervalem jednotky na ose Y. Nejjednodušší metoda na grafových kalibraci sestává ze zkontrolování úhlu sklonu paprsku 1×1 – musí mít 45 stupňů.

Gann poznamenal, že každý z výše uvedených paprsků může sloužit jako podpora nebo odpor, záleží na směru cenového trendu. Například, paprsek 1×1 je obvykle nejdůležitější linie podpory když je trend vzestupný. Pokud ceny spadnou pod 1×1 linii, znamená to otočení trendu. Podle Ganna, ceny by pak měly klesnout dolů na další trendovou linii (v tomto případě to je paprsek 2×1). Jinými slovy, pokud je jeden paprsek prolomen, očekává se, že cenová konsolidace by měla nastat blízko dalšího paprsku.

Gann Line – Gannova Linie

Gannova Linie reprezentuje linii nakreslenou při úhlu 45 stupňů. Tato linie se také nazývá 1×1, což znamená jednu změnu ceny v rámci jedné jednotky času.

Podle Gannova konceptu, linie která má sklon 45 stupňů reprezentuje dlouhodobou trendovou linii (stoupající či klesající). Dokud jsou ceny nad stoupající linií, trh drží býčí směr. Pokud se ceny drží pod klesající linií, trh je charakterizován jako medvědí. Přetnutí Gannova linie obvykle signalizuje přelom základního trendu. Když ceny klesnou na tuto linii během stoupajícího trendu, čas a cena se stanou plně vyrovnané. Další průnik Gannova Linie je důkazem prolomení této rovnováhy a možnou změnu trendu.
Pro konstrukci Gannova Linie je třeba definovat dva body.

Gann Grid – Gannova Mřížka

Gannova Mřížka reprezentuje trendy zkonstruovány pod úhlem 45 stupňů (Gannova Čáry). Podle Gannova konceptů, linie která má sklon 45 stupňů reprezentuje dlouhodobou trendovou linii (stoupající nebo klesající). Dokud jsou ceny nad stoupající linií, trh drží býčí směr. Pokud se ceny drží pod klesající linií, trh se charakterizuje jako medvědí. Průsečík Gannova Čáry obvykle signalizuje prolomení základního trendu. Když ceny poklesnou na tuto linii během stoupajícího trendu, čas a cena se plně vyrovnají. Další přetnutí Gannova linie je důkazem prolomení této rovnováhy a možnou změnou trendu.
Abyste zkonstruovali Gannovu Mřížku, potřebujete definovat dva body na determinaci velikosti buněk.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu