Menu

Fibonacci Instruments – Fibonacciho strategie

20.7.2014 - Forex obchodování

Leonardo Fibonacci byl italský matematik, narozený 1170 nl

Pokládá se za vynálezce číselné řady v době kdy zkoumal Velké Pyramidy v Gíze. Fibonacci čísla jsou číselnou řadu, kde každé další číslo dostaneme součtem posledních dvou: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, atd..

Tato čísla jsou propojeny s řadou neobvyklých korelací. Například každé číslo v řadě je přibližně 1,618 krát více než to předchozí a každé předešlé je přibližně 0,618 následujícího.

Existuje několik rozšířených nástrojů technické analýzy založených na Fibonacci číslech. Princip obecné interpretace těchto nástrojů se zakládá na faktu, že když se cena přiblíží liniím postavených jejich pomocí, měly by se očekávat změny vývoje trendu.

Fibonacci Arcs – Fibonacci Oblouky

Fibonacci oblouky sestavíte následovně: nejprve se zakreslí trendová linie mezi dvěma extrémními body, například od dna k opačnému vrcholu. Pak se postaví tři oblouky se středy ve druhém extrémním bodě protínající trendovou linii v Fibonacci úrovních 38,2; 50 a 61,8%.

Fibonacci oblouky se pokládají za potenciálně úrovně podpory a odporu. Fibonacci Oblouky a Fibonacci Vějíře se obvykle na graf zakreslí spolu a úrovně podpory a odporu jsou determinované průsečíky těchto linií.

Měli bychom poznamenat, že průsečíky oblouků a cenová křivka se může změnit záleží od velikosti grafu, protože oblouk je částí obvodu a jeho forma je stále stejná.

Fibonacci Fan – Fibonacci Vějíř

Další nástroj na studii linií, Fibonacci Vějíř sestavíte následovně: například od dna k opačnému vrcholu se zakreslí trendová linie mezi dvě extrémní body. Pak se automaticky zakreslí “neviditelná” vertikální linie přes druhý extrémní bod. Dále se zakreslí tři trendové linie protínající tuto neviditelnou vertikální linii v Fibonacci úrovních 38,2; 50; 61,8% z prvního extrémního bodu.

 

Pokládá se, že tyto linie reprezentují úrovně podpory a odporu. Abyste dostali co nejpřesnější odhad, doporučuje se použít další Fibonacci nástroje spolu s vějířem.

Fibonacci Retracement – Fibonacci Obraty

Fibonacci Obraty jsou postaveny následovně – nejprve se zakreslí trendová linie mezi dvěma extrémními body, například ode dna až k opačnému vrcholu. Pak se zakreslí devět vodorovných čar protínajících trendovou linii na Fibonacci úrovních 0,0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8; 261,8 a 423,6%. Po významném růstu nebo poklesu se ceny často vracejí na jejich původní úrovně korigující hlavní část (a někdy úplně) jejich počátečního pohybu. Ceny často čelí podpoře / odporu na úrovni Fibonacci obrátit, nebo blízko nich ve směru takového recipročního pohybu.

 

 

Fibonacci Time Zones – Fibonacci Časová Pásma

Je to řada vertikálních linií, které mají Fibonacci intervaly 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, atd. … Významné cenové změny jsou obvykle očekávané poblíž těchto linií. Abyste mohli tento nástroj sestavit, musíte specifikovat dva body, abyste determinovalo délku intervalu jednotky. Všechny ostatní linie jsou připravovány na základě intervalu jednotky podle Fibonacci Čísel.

Fibonacci Channels – Fibonacci Kanály

Fibonacci Kanály sestavíme použitím několika paralelních trendových linií. Abyste tento nástroj sestavili, kanál jehož šířku jsme změřili je šířka jednotky která se použije. Pak se zakreslí paralelní linie v hodnotách ekvivalentních Fibonacci číslům, počínaje 0,618 velikostí kanálu, pak 1,0; 1,618; 2,618; 4,236 atd. … Jen co skončí pátá vlna, můžeme očekávat korekci v opačném směru trendu.

 Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu