Menu

co je to Faktoring?

5.5.2014 - Forex obchodování
Pojem faktoring znamená postoupení pohledávek za odběrateli (někdy se hovorově používá „prodej faktur“) s dobou splatnosti maximálně 90 dnů. Přičemž se předpokládá, že za tímto odběratelem vzniká v časovém sledu více pravidelných pohledávek.

Podle způsobu ošetření rizika rozlišujeme dva druhy faktoringu:
 

1) Regresní – v případě, že dlužník, vůči němuž byla pohledávka postoupena nezaplatí v dohodnutém termínu, pohledávka se vrací zpět klientovi (postupiteli) a s tím je rovněž po klientovi požadována již dříve uhrazená záloha na cenu včetně úroku. Tato varianta klade větší důraz na ekonomické kvality klienta a méně spoléhá na bonitu klientova dlužníka. 


2) Bezregresní
 – faktoringová smlouva neumožňuje vrátit pohledávku klientovi (postupiteli) z důvodu pozdní úhrady dlužníka, riziko termínu úhrady dlužníka přebírá faktoringová společnost. Tento druh faktoringu tedy neklade žádné požadavky na finanční situaci klienta ale pouze na bonitu dlužníka

    Každý subjekt poskytující financování formou faktoringu musí v prvé řadě řešit otázku zajištění rizika s tím spojeného. Podle toho jakým způsobem je tato otázka řešena se pak odvíjí základní podmínky pro přidělování financí ve faktoringu.

Hlavní možnosti zajištění rizika:

  1. Pojištění pohledávek u pojišťovny
  2. Regresní postup vůči klientovi – tedy zajištění náhradním dlužníkem – klientem
  3. Výběr konkrétního dlužníka – odběratele
  4. Jiné možnosti zajištění
V praxi většinou faktoringové firmy používají kombinaci některých těchto způsobů zajištění. Z toho pak plyne nastavení základních podmínek pro poskytování faktoringu.

co je to Faktoring?

 

Velké faktoringové společnosti většinou kombinují první dvě možnosti zajištění, tedy pojištění pohledávek a regresní faktoring. Tento způsob jistě funguje velice uspokojivě pro tyto faktoringové společnosti ale přináší s sebou pro potenciálního klienta ty mnohým dobře známe základní podmínky, tedy určité dané množství odběratelů, určitý minimální obrat a dobrou historii vlastní firmy.    Dané minimální množství odběratelů a jejich vzájemné rozvrstvení co do výše pohledávek v určitém vyrovnaném poměru je požadavek pojišťovny, která potřebuje pro své fungování velké množství pohledávek za různými dlužníky a jejich rovnoměrné rozvrstvení kvůli statistickému zpracování rizika. Rovněž tak pojišťovna požaduje kvalitní dokumentaci k pohledávkám a jejich kompetentní obhospodařování, což většinou zajišťuje faktoringová společnost.    Zajištění financování výhradně dle bodu 2. tedy formou regrese vůči klientovi je doménou zejména bankovních faktoringových společností, které vyžadují kvalitní ekonomickou historii klienta, kterou pak posoudí shodnými postupy jak to činí jejich mateřská banka. Pokud tedy klient splňuje svými ekonomickými výsledky nastavená kritéria, je pro takovou faktoringovou společnost dostatečným garantem, že v případě problému s úhradou odběratelské pohledávky bude tato pohledávka v rámci regresní smlouvy uspokojena ze strany tohoto klienta.

Skombinujeme-li ještě tyto dvě varianty zajištění dohromady vznikne nám vcelku bezpečný podnikatelský produkt avšak ne pro každého.

    Další možností zajištění rizika je pečlivý výběr odběratele – dlužníka.Tato možnost přichází v úvahu, když faktoringový klient má méně odběratelů a tito odběratelé se nemění a jsou stálí. Pak je možné aplikovat určitá rozhodovací kritéria o ekonomické bonitě na každého takového dlužníka a poskytnout pak faktoring pouze na tyto vybrané odběratele. Takto vybraní dlužníci jsou pak tím dostatečným zajištěním rizika pro možnost financování. 

Samozřejmě je možné i tuto metodu kombinovat s ostatními a spoléhat třeba na ekonomickou stabilitu klienta v rámci regresní smlouvy.

    Pod bodem „Jiné možnosti zajištění“ máme na mysli hlavně zajišťovací instrumenty ve formě postihu vůči nějakému majetku zúčastněných osob, jako jsou osobní směnky nebo zástavní práva k majetku, jakožto nejvyšší formu zajištění. Jedni z největších firem poskytující faktoring jsou Česká spořitelna a Komerční banka.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu