Menu

Clearing a Market Makers

20.7.2014 - Forex obchodování

Market maker je dealer, který pravidelně kotuje obě strany bids a offers pro jednu, nebo více jmen

a je připraven vytvořit oboustranný trh pro své zákazníky. Takže během normálních hodin bude tvůrce trhu vrámci možností v principu ochoten použít firemní kapitál na to, aby uskutečnil obě nákupní a prodejní transakce za cenu, kterou kotována a bude se snažit, aby vytvořil zisk ze spreadu, nebo rozdílu mezi dvěma cenami. Aby mohl z této činnosti vytvořit zisk, tvůrce trhu musí spravovat firemní zásoby a pozici a velmi přesně a opatrně vnímat krátkodobé
trendy a vyhlídky trhu. Tvůrce trhu je více nebo méně kontinuálně na trhu, obchoduje se zákazníky a vyrovnává tok těchto aktivit započtení obchodů na
vlastní účet firmy. Na devizovém trhu, podobně jako na jiných trzích, tvůrci trhu napomáhají k fungování trhu – přispívají k likviditě a krátkodobé cenové stabilitě, poskytují užitečné cenové informace, vyhlazují rozdíly v toku obchodu a dělají promptní obchodování lehčím.

Mnozí z těchto market makerů klientům nabízejí zřízení obchodního účtu a následné obchodování

Kromě klasických, individuálnychúčtov, spoludržiteľských účtů institucionálních účtů, zda účtů s plnou mocí, které tyto brokerské společnosti vystupující jako market maker poskytují klientům, nabízejí také clearingové služby a provádění obchodů (trade execution). pro brokerské
společnosti, které považujeme za market makerů je výhodné poskytovat clearingové služby a provádění obchodů, protože to pro ně znamená větší zobchodovaný objem a tím i větší výnosy. Vyhledávají tak soukromé, nebo právnické osoby se zájmem nabízet obchodování na základě jejich služeb. Je mnoho interpretací, způsobů a úrovní jakým markety Makeru tyto služby nabízejí. Nejlepší bude když si to vysvětlíme na příkladech.

Jako první příklad uvedu velmi známého market maker společnost FXCM.

tato společnost nabízí obchodování pro klienty, ale i clearingové služby a trade execution. Prostřednictvím tzv.. Introducing Brokers (brokerů, kteří uvádějí klientů do společnosti FXCM) získává FXCM mnoho nových klientů. Je to forma marketingu a získávání nových zákazníků. Po splnění požadavků se může soukromá či právnická osoba stát tzv.. Introducing Brokerem (IB) a otevírat klientské účty novým klientům přímo u brokera FXCM. FXCM tak získává nové zákazníky a pro IB to je výhodné, protože je za to FXCM odměňuje. Zisk Introducing broker plyne ze zobchodovaného objemu a poplatků, které si stanoví. Společnosti však mohou využít i tzv.. branding či white labelling, což je vlastně vlastní značka. Mohou tak klientům nabízet nákupní / prodejní cenu, kterou dostávají od tvůrce trhu pod vlastní značkou. Market maker jim poskytne leverage, možnost zatížení obchodování vlastními poplatky a spreadem, možnost použít vlastní, či upravenou platformu, provádění objednávek a obchodů atd … Introducing Broker tedy může vystupovat jako samostatný broker pod vlastní značkou, regulovaný finanční autoritou (tyto požadavky jsou různé , závislosti na rozsahu nabízených služeb, lokality atd. …).

Dalším příkladem bude společnost Interactive Brokers (je to jejich obchodní značka,
nepleťte si tuto firmu s pojmem Introducing Broker). Tato společnost nabízí clearing a trade execution služby. Řekněme že brokerská firma Fxxx má zájem o využití clearingu a execution trade u Interactive Brokers a má na výběr z těchto typů:

Fully-disclosed broker

Broker Fxxx tak poskytuje služby zákazníkům a marketing přičemž Interactive Broker má na starosti registrační proces zákazníků. Všechny informace o klientech jsou Interactive Brokers známo, ale nepoužívají se na žádný
jiný účel, než zaregistrování klienta. Klienti mohou obchodovat přímo, nebo broker Fxxx může zadat objednávky pro své klienty.

Non-disclosed broker

Interactive Brokers nezná klienty Fxxx a Fxxx zabezpečuje všechny požadavky na registraci, financování, služby zákazníkům a marketing. Financování účtu je provedeno prostřednictvím master účtu s převody
na a z účtů klientů Fxxx. Klienti Fxxx mohou obchodovat přímo, nebo Fxxx může zadávat objednávky pro své klienty.

Omnibus broker

Jednoduchý obchodní účet, pro všechny klienty Fxxx, který nejsou Interactive Brokers známí. Klienti Fxxx nemohou obchodovat přímo a Fxxx musí zadat všechny objednávky s indikátorem open, close, long a / nebo short.

Soukromá či právnická osoba – broker Fxxx si tak může dle vlastních potřeb zvolit typ a úroveň služeb jakou bude skrz Interactive Brokers nabízet. Fxxx tak může vystupovat jako broker s vlastní značkou, anonymně, nebo být zcela “pod křídly” Interactive Brokers.

V Česku  nemáme market maker, který by přímo poskytoval elektronické obchodování s měnovými páry na devizových trzích. Je zde několik společností, které nabízejí obchodování na těchto trzích prostřednictvím market makerů,  využívají službu white labelling a pod vlastní značkou a za vlastních podmínek nabízejí elektronické obchodování na devizovém trhu.Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu