Menu

Burzovní systém a mimoburzovní trhy

29.5.2014 - Forex obchodování

(vymezení, rozdíly a specifické rysy, funkce, příkazy, klasifikace burzovních obchodů,  vypořádání, burzovní informace, světové burzy a mimoburzovní trhy, burzovní aliance, BCPP a RM-Systém, obchodní systémy, trendy, legislativa), burzovní indexy v ČR a ve světě.

Burzovní trh

Burzy: komoditní, peněžní, služeb

Mimoburzovní trh

a) obchodní (likvidity) – umožňuje prodat CP za tržní cenu a získat kapitál
b) cenotvorná (informační) – střet nabídky a poptávky určuje ceny CP
c) alokační – přesun volných finančních prostředků od přebytkových subjektů
k deficitním subjektům
d) spekulační – spekulací na růst nebo na pokles jsou ovlivňovány kurzy

Obchodní příkazy

Údaje: nákup/prodej, název CP, ISIN, množství CP, druh obchodu atd.  Obchodníci používají standardizované příkazy pro online obchodování nebo prostřednictvím  brokera.

Příkaz Market
Obchodník nakoupí/prodá akcii okamžitě za aktuální cenu na trhu.

Příkaz Limit
Obchodník nakoupí/prodá akcii za limitní cenu, kterou zadává s příkazem. Nemusí být vždy vyplněn.

Příkaz Stop
Je to obdoba Market s aktivací po dosažení určité hodnoty.

Další příkazy: Stop Limit, MIT

Burzovní informace : Informace poskytované burzou: aktuální kurzy CP a indexů, objemy obchodů, členové burzy,  kótované CP v různých segmentech, statistiky obchodování, historická data

Vypořádání na burze

pravidla vypořádání určuje burza:

Klasifikace burzovních obchodů

Podle časového hlediska:
a) promptní – obchody, u kterých je rozdíl mezi dobou plnění a dobou vypořádání  obchodu mezi 1-3 dny
b) termínové – obchody, kterých je rozdíl mezi dobou uzavření a vypořádání obchodu až  360 dnů  Podle způsobu vypořádání:
a) přímé obchody – provede se platba a ihned se dodají CP (jen účastníci obchodu)
b) obchody k vypořádání – proces vypořádání vykonává speciální instituce  Podle záměru obchodníka, který uzavírá obchod:
a) efektivní obchody – promptní burzy, dojde ke skutečnému dodání CP
b) diferenční obchody – termínové burzy, obchodníci se snaží získat kurzový rozdíl

Obchodní systémy

Prezenční burzy:

Systém řízený příkazy – obchodní přikazy se hromadí u dohodce (senzála), ten v určitý  okamžik (jednou nebo vícekrát za den) stanoví kurz, aby bylo uzavřeno co nejvíce transakcí.
Systém řízený cenou – burzovní zprostředkovatel jako tvůrce trhu, který stanovuje ceny,  zajišťuje likviditu, obchoduje na vlastní účet
Aukční systém – obchodování přímo na burzovním parketu, transparentní
Binární opce – spekulace na vývoje ceny – HIGH/LOW

Elektronické burzy

Systém centrální objednávkové knihy – příkazy zpracovává počítač místo dohodce a  zadávají se do cent. obj. knihy, stejná pozice všech obchodníků
Systém řízený kvótami – elekt. verze prezenčního systému řízeného cenami, obchodníci jsou  propojeni přes počítačové sítě, sledují aktuální kurzy
Systém jednotné cenové aukce – kombinace dvou předchozích systémů, stanovení kurzů  jednou denně, počítač jako burzovní zprostř.
Kombinovaný obchodní systém – kombinace a propojení všech 3 systémůObchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu