Menu

Analýza rizika internetového projektu

29.5.2014 - Forex obchodování

Pokud chcete investovat nebo rozjíždět internetový projekt, měli byste znát veškerá možná rizika, která mohou pro tento projekt nastat. Mnoho lidí tyto rizika podceňuje, a pak se diví, jak k nim mohlo dojít. Ještě předtím, než si přesně stanovíme rizika, měli bychom si vysvětlit následující pojmy, které jsou při řešení rizik projektu používány:

Dělení rizik

Nyní, když známe nejdůležitější pojmy z oblasti rizik projektů, si můžeme vysvětlit, jaká rizika mohou u projektu nastat a jak se dělí. Základní dělení rizik je:

Rizika známá – mezi tato rizika patří např.:

Rizika neznámá – mezi tato rizika patří např.:

Plán řízení rizik

Když máme rizika rozdělena do základních oblastí, měl by si každý, kdo chce realizovat internetový projekt stanovit plán řízení těchto rizik. Tento plán je popis řešení jednotlivých rizik a vytvářejí se především proto, aby v případě, že riziko nastane, mohlo být co nejdříve odstraněno.

Řešení známých rizik

Zde si uvedeme alespoň pár příkladů řešení v plánu projektu:

Řešení neznámých rizik

Nejdůležitější část je plánování rezerv jak časových, tak finančních. Nejčastěji se přidává 10-20% k plánované době trvání a k plánovanému rozpočtu.

Definování hrozeb projektu

Hrozby také můžeme definovat podle více kritérií a je velice důležité, aby si každý, kdo realizuje projekt, byl těchto hrozeb vědom. Zde platí známé heslo: „Kdo je připraven, není překvapen“.

Podle zdroje

Podle úmyslu

Kombinací těchto typů hrozeb získáme matici, která definuje čtyři základní typy hrozeb:

Kvalitativní vs. Kvantitativní analýza rizik

Nyní si vysvětlíme rozdíl mezi těmito dvěma analýzami:

Kvalitativní analýza je náročnější na zdroje a trvá mnohem déle než kvalitativní analýza rizik. Je nutné mít všechny peněžní podklady, aby mohly být rizika vyčísleny. Ale na druhou stranu je jednodušší vybrat podle velikosti finanční škody ta rizika, na která se budou zavádět opatření. Analýza kvalitativních rizik je dražší, náročnější na programové vybavení a na lidské zdroje. Analýza kvantitativních rizik je bohužel diskutabilní a méně přesná.

Ukázka základní analýzy rizik

Nyní si ukážeme, jak může základní analýza rizik vypadat:

Legenda:

  1. Zanedbatelný (nejmenší dopad)
  2. Marginální
  3. Kritický
  4. Katastrofický (největší dopad)


Obchodování s CFD kontrakty nese značné riziko ztráty kapitálu. CFD jsou komplexní nástroje a nesou vysoké riziko ztráty finančních prostředků způsobené finanční pákou. 74% - 89% retailových investorů přijde o peníze při obchodování s CFD. Měli byste zvážit, zda rozumíte, jak CFD funguje a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty vašich peněz. Investujte pouze tolik, kolik jste ochotni ztratit. Informace poskytované na Forexsrovnávač.cz jsou určeny ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Zřeknutí se odpovědnosti: Informace neslouží v žádném případě, coby nějaké investiční či obchodní doporučení, ani analýzy investičních příležitostí, ani nemají jejich parametry. Provozovatel serveru Forexsrovnávač.cz ani jednotliví autoři nejsou registrovanými brokery či investičním poradcem ani makléřem. Investování na kapitálovém trhu je rizikové. Autoři nejsou zodpovědní za případné chyby nebo nepřesnosti zveřejněné na tomto portále. Autoři nejsou zodpovědní za žádnou ztrátu pocházející z investic , nákupů nebo obchodů založených na informacích zde zveřejněné. Informace zveřejněné na tomto blogu prezentují pouze osobní názory , zkušenosti a poznatky autorů a nepovažují se za doporučení pro konkrétní osobu nebo návštěvníka. Veškeré obchodní značky, které jsou na tomto webu uvedeny, neslouží k poskytnutí finanční služby, ani investičního doporučení z naší strany. Kliknutí na reklamní prvek nemá na cenu či kvalitu služeb pro koncového uživatele žádný vliv ani neumožňuje Provozovateli identifikaci osobních údajů zákazníka. Podmínky používání webu