Co je to forex?

Obrovský měnový trh je pro průměrného jedince cizím pojmem. Ale jakmile se rozloží na jednoduché termíny, může i průměrný jedinec začít chápat trh zahraničních měn a využívat ho coby finanční nástroj pro budoucí investice.

Ať si toho jste nebo nejste vědomi, i Vy hrajete nějakou roli v trhu zahraničních měn, také známého jako trh Forex. Jednoduchá skutečnost, že máte ve své kapse peníze, z vás činí měnového investora! Hotovost ve vaší peněžence, peníze na kontě Vašich úspor, hodnota Vaší hypotéky, akcií, dluhopisů a jiných investic je vyjádřena ve Vaší měně. Jste tedy investorem ve Vaší domácí měně!

Držením své měny jste se v zásadě rozhodli nedržet měny jiných států. Všechny investice, které ve své měně podnikáte, silně spoléhají na integritu hodnoty této měny. V důsledku rostoucí a klesající hodnoty Vaší měny resp. jejího směnného kurzu vůči jiným měnám portfolio Vašich investic mění svojí hodnotu, čímž ovlivňuje váš celkový finanční stav. Když máme toto na mysli, nemělo by být žádným překvapením, že mnoho chytrých investorů už získalo na kolísání směnných kurzů nemalé finanční částky.

Z Historie Forexu

Trh se zahraničními měnami zažil od svého počátku mnoho změn. Dlouhé roky se USA a jejich spojenci podle Brettonwoodské dohody podíleli na systému, ve kterém byly směnné kurzy vázány na množství zlatých rezerv, náležejících danému státu. Když však v roce 1971 vyňal president Nixon USA ze zlatého standardu, začaly se uskutečňovat pohyblivé směnné kurzy. Dnes je hnacím faktorem nabídka a poptávka po určité měně, nebo její relativní hodnota. Zmenšování překážek a zvětšování příležitostí, jako je pád komunizmu a výrazný růst ekonomik Asie a Latinské Ameriky, už vytvořily nové příležitosti pro investory.

Narůstající obchod a zahraniční investice stále více propojují ekonomiky všech států. Pravidelně hlášená ekonomická čísla po celém světě, jako je hladina inflace a nezaměstnanosti, a také neočekávané zprávy, jako jsou přírodní katastrofy nebo politická nestabilita, mění touhu po držení určité měny, čímž je ovlivňována mezinárodní nabídka a poptávka po této měně. Naše volně směnitelná měna tak trvale kolísá vůči ostatním světovým volně směnitelným měnám. Současná síť mezinárodního obchodu a výsledná kolísání směnných kurzů už vytvořily největší světový trh – trh se zahraničními měnami, trh, jehož obrovitost ho činí nejefektivnějším, nejsolidnějším a nejvíce likvidním ze všech trhů.

Trh se zahraničními měnami

 

je hotovostním mezibankovním a mezidealerským trhem. Trh se zahraničními měnami však není „trhem“ v tradičním smyslu, protože neexistuje žádné ústřední místo pro obchodní aktivity. K obchodování dochází prostřednictvím telefonů a počítačových terminálů na tisících míst po celém světě. Přímý mezibankovní trh se skládá z dealerů se schopnostmi měnového vyrovnání, obchodujících coby příkazců. Je to právě segment dealerů, který je zodpovědný za vytváření velké části celkových objemů trhu zahraničních měn. Obchodování mezi dealery vytváří na trhu velký obrat, což činí tento trh nejvíce likvidním ze všech trhů.

S obchodováním v hodnotě přibližně 1,5 trilionu (1 500 000 000 000$) denně je trh zahraničních měn největším finančním trhem na světě. Trh se zahraničními měnami byl tradičně dostupný jen bankám, správcům peněz a velkým finančním institucím. V průběhu let tyto instituce, obchodováním s měnami realizovaly velké zisky. Tento rostoucí trh je nyní spojen s celosvětovou sítí obchodníků s měnami, včetně bank, centrálních bank, makléřů a takových zákazníků, jako jsou dovozci a vývozci. Dnes trh se zahraničními měnami nabízí příležitosti zisků nejen pro banky a instituce, ale i pro individuální investory, jako jste Vy.