Russell 2000

Poskytuje investorům přístup k menšímu segmentu  amerického trhu dle tržní kapitalizace. Akciový index je konstruován pro komplexní a nepředpojatý přehled o vývoji menšího segmentu trhu a je komplexně ročně kontrolován, pro zajištění nezkresleného vývoje “většími akciemi” a charakteristiku reálného reprezentovaného segmentu trhu. Russell 2000 zahrnuje 2000 nejmenších akcií a je podindexem akciového indexu Russell 3000. Od počátku je akciový indexRussell 2000 předním měřítkem akcií s menší tržní kapitalizací a je široce využíván americkými finančními manažery. V současné době je víc než 41,3 miliard dolarů pasivně investováno do indexu Russell 2000 a více než 221,1 miliard dolarů institucionálních aktiv využívají Russell 2000 jako jejich „značku“.

+