Obligace je dlouhodobý dluhový cenný papír, je převoditelná, což znamená, že ji lze prodat.  Obligace jsou obchodovatelné na burze cenných papírů. U obligací na rozdíl od akcií není hlavní cíl pro investora výnos z obligace, ale výše pravidelných úroků, ke kterým se vydavatel v textu obligace zavázal.

Úroky z obligací se vyplácejí dokonce platnosti dluhopisu, v této době obdrží investor nazpátek i prostředky, kterými za obligaci při jejím nákupu zaplatil, jedná se nominální hodnotu obligace.

Obligace je svým způsobem půjčkou, kterou poskytuje nový majitel obligace vydavateli.

Obligace nejčastěji nakupují pojišťovny, banky, penzijní fondy, investiční společnosti, apod.  Aby emitent mohl vydat obligace, musí mít povolení od Komise pro cenné papíry, povolení se dává na základě žádosti, která mimo jiné musí obsahovat celkovou částku emise, název obligace, datum vydání, datum splatnosti a výnos obligace. K žádosti musí být doložena poslední účetní uzávěrka a vzor obligace pokud bude vydána v listinné podobě.

+