Burza

Russell 2000 Poskytuje investorům přístup k menšímu segmentu  amerického trhu dle tržní kapitalizace. Akciový index je konstruován pro komplexní a nepředpojatý přehled o vývoji menšího segmentu trhu a je komplexně ročně kontrolován, pro zajištění nezkresleného vývoje “většími akciemi” a charakteristiku reálného reprezentovaného segmentu trhu. Russell 2000 zahrnuje 2000 nejmenších akcií a je podindexem akciového indexu Russell 3000. Od počátku je akciový indexRussell 2000 předním …

Continue reading Russell 2000

BCPP – Burza cenných papírů Praha – INDEX PX3 – jediný organizátor burzovních obchodů v ČR – navazuje na činnost pražské komoditní a akciové burzy (1871) – vznik burzy 24.11.1992, zahájení obchodování 6.4.1993, 5.4.1994 první výpočet indexu PX – obchody probíhají prostřednictvím členů burzy, kteří vlastní licenci k obchodování – součást skupiny CEE Stock Exchange …

Continue reading Světové burzy a indexy, na kterých můžete obchodovat

(vymezení, rozdíly a specifické rysy, funkce, příkazy, klasifikace burzovních obchodů,  vypořádání, burzovní informace, světové burzy a mimoburzovní trhy, burzovní aliance, BCPP a RM-Systém, obchodní systémy, trendy, legislativa), burzovní indexy v ČR a ve světě. Burzovní trh burzovní instituce s příslušnou licencí od regulátora fin. trhu, jejíž činnost je regulována obchoduje se se standardizovanými kontrakty nutnost …

Continue reading Burzovní systém a mimoburzovní trhy

Obligace je dlouhodobý dluhový cenný papír, je převoditelná, což znamená, že ji lze prodat.  Obligace jsou obchodovatelné na burze cenných papírů. U obligací na rozdíl od akcií není hlavní cíl pro investora výnos z obligace, ale výše pravidelných úroků, ke kterým se vydavatel v textu obligace zavázal.

Continue reading Obligace

Současný finanční trh nabízí velké možnosti kam investovat. Své investice máte možnost vložit nejen do finančních trhů, ale i mimo ně. Každý, kdo se rozhodne pro jakoukoliv investici, musí počítat s tím, že neexistuje investice bez nulového rizika.

Continue reading Investování do?