Pro mnohé již není telefonní bankovnictví tak atraktivní jako dříve, neboť si navykli využívat jeho mladšího nástupce  – internetové bankovnictví (tzv. internetbanking). Stále je však dost lidí, kteří tuto službu i nadále využívají. Důvodů může být hned několik. Kupříkladu nemají přístup k internet nebo se obávají, že by jejich bankovní účet mohl být zneužit nějakým narušitelem. Zejména starším lidem není práce s internetem příliš blízká a raději své bankovní transakce provádějí prostřednictvím odborně vyškoleného operátora, který je kdykoliv připraven jim v případě potřeby pomoci.

Telefonní bankovnictví umožňuje provádět všechny běžné transakce, kterými jsou zejména zjišťování aktuálního použitelného zůstatku na účtu, zadávání příkazů k úhradě, aktivace služeb nebo také založení spořícího účtu. Jelikož Vám k tomu postačí i pevná linka, nemusíte být vlastníkem mobilního telefonu.

Nespornou výhodu je, že většina bank má pro tento účel zřízenou bezplatnou linku, tudíž Vás hovory s bankovním operátorem nic nestojí. Navíc bývá zřízení a zrušení telebankingu obvykle zdarma, zaplatíte pouze poplatek za jeho využívání.

Tuto službu v naprosté většině bank poskytují 24 hodin 7 dní v týdnu. Časově nenáročná komunikace s operátorem Vám tak ušetří cestu na pobočku. Pokud máte obavy z dlouhého čekání než budete přepojeni na operátora, tak i tomu se lze vyhnout. Jednodušší transakce lze totiž provést prostřednictvím hlasového automatu, který Vás podrobně provede všemi potřebnými kroky.

Popularitu si telefonní bankovnictví (tzv. telebanking) zajistilo zejména svou jednoduchostí. Po vytočení banky stačí zadat přihlašovací údaje a heslo, které zpravidla bývá ve formě číselného kódu, pak už můžete provádět se svým spořícím účtem, co se Vám zlíbí.

Riziko zneužití je velice nízké. Mohlo by k němu dojít v případě, že by se Vaše přihlašovací údaje dostaly do špatných rukou. Veškeré hovory jsou však pro tyto případy nahrávány a archivovány. Pokud navíc bude mít operátor podezření, že se jedná o pokus o zneužití účtu, má i jiné prostředky, jak si ověřit totožnost volajícího.

+