Spořící účty pro podnikatele a právnické osoby

Spořící účty jsou bankovním produktem určeným zejména fyzickým osobám (domácnostem), to ovšem neznamená, že spoření není vhodné také pro právnické osoby či podnikatele. Nejzásadnější rozdíl je v nabídce spořících účtů a jejich podmínkách. Fyzické osoby si mohou vybrat z široké nabídky a lákavých parametrů, kdežto podnikatelé a právnické osoby mají výběr podstatně omezenější a podmínky méně výhodné. Banky jsou si ovšem vědomy potenciálu, které spořící účty pro právnické osoby bezesporu mají, a proto se snaží své služby  stále zlepšovat a činit je atraktivnějšími.

Spořící účty nabízejí vynikající finanční zhodnocení kupříkladu bytovým družstvům či družstvům vlastníků, které disponují dlouhodobě značnými finančními prostředky. Na běžných účtech by tyto peníze jen zbytečně ležely, zatímco na spořících efektivně vydělávají.

Podnikatelé jsou oproti právnickým osobám v menší výhodě, neboť výběr jim určený je o něco pestřejší a úrokové sazby vyšší. GE Money úročí svůj spořící účet určený podnikatelům 1,85 % p.a. Spořící účet GE Money určený právnickým osobám podléhá tzv. pásmovému úročení, které se pohybuje v rozmezí 1 – 1,5 % p.a. (konkrétní výše úrokové sazby  záleží na výši zůstatku).  Podmínky mají jak podnikatelé, tak právnické osoby obdobné. Hlavní výhodou je měsíční připisování úroků, svůj účet mohou spravovat velice pohodlně prostřednictvím internetového bankovnictví. Zřízení a vedení účtu je navíc zdarma a nejsou nijak omezeni minimální výší vkladu nebo zůstatku. Vkladatelé také zajisté ocení, že mají své peníze kdykoliv k dispozici, neboť nejsou vázáni žádnou výpovědní lhůtou.

Téměř zcela totožné podmínky nabízí ke spořícímu účtu pro podnikatele také mBank. Spořící účet mBusiness eMax je také úročen 1,85 % p.a., správa i vedení účtu je zcela zdarma. Účet navíc není nijak omezen výpovědní lhůtou či minimální výší vkladu, resp. zůstatku. K němu se doporučuje zřízení mBusiness Konta, což je běžný podnikatelský účet. Jeho zřízení však není podmínkou, avšak platby mezi těmito dvěma účty probíhají okamžitě, tudíž Vám ušetří čas.

+