Způsoby založení spořícího účtu

Spořící účet si může založit fyzická osoba (bez ohledu na to, zda-li se jedná o občana či podnikatele), tak i osoba právnická. Způsobů, jakými tak lze učinit, je hned několik. Nejtradičnějším způsobem je fyzická návštěva některé pobočky konkrétní bankovní instituce. Kromě osobního uzavření je možné spořící účet založit také telefonicky, přes internet či poštou. Je tedy na Vás, abyste si zvolili způsob, jenž Vám bude nejlépe vyhovovat. Musíte však počítat s tím, že nejrychlejším způsobem je návštěva pobočky.

Osobní založení

Pokud se rozhodnete založit si svůj účet osobně návštěvou pobočky, nezapomeňte si s sebou vzít potřebné dokumenty. Těmi jsou zejména doklad totožnosti (tím se myslí občanský průkaz, u cizinců pas) a číslo nejméně jednoho bankovního účtu vedeného v českých korunách na území České republiky, na který hodláte převádět své finanční prostředky. Pokud si finanční instituce stanoví, že je ke zřízení spořícího účtu nutný minimální počáteční vklad, pak budete také potřebovat finanční prostředky ve stanovené výši. Některé banky navíc založení spořícího účtu podmiňují vedením běžného účtu u stejné bankovní instituce.

Přes internet

Tato služba funguje tak, že vkladatel vyplní elektronickou žádost, na základě které mu je následně zaslána poštou smlouva o spořícím účtu, jenž je nutné podepsat a poslat spolu s požadovanými dokumenty zpět. K založení spořícího účtu přes internet je nezbytné mít dva doklady totožnosti a číslo nejméně jednoho bankovního účtu, na který budete moci převádět své peníze (viz Osobní založení).

Po telefonu

K tomuto mají finanční instituce většinou určenou bezplatnou linku, na kterou vkladatel zavolá, operátorovi nadiktuje potřebné údaje a operátor žádost sepíše. Následně je vkladateli poštou zaslána smlouva k podpisu. Smlouvu pošle zpět spolu s potřebnými dokumenty (kopie dvou dokladů totožnosti, kopie z registrovaného účtu). Na základě čehož je vkladateli následně zasláno potvrzení o přijetí smlouvy a potřebných dokumentů spolu s klientským číslem.

Poštou

Vkladatel vyplní žádost, kterou lze stáhnout z internetových stránek konkrétní finanční instituce, a poté ji zašle na adresu k tomu určenou. Následuje zaslání smlouvy o spořícím účtů. Další postup je totožný jako u založení účtu po telefonu.

Postup popsaný u založení účtu přes internet, po telefonu a poštou je takto možné provést pouze pokud banka nevyžaduje k založení spořícího účtu u stejné banky nejdříve zřízení účtu běžného. Pokud však potřebuje spořící účet založit co nejdříve, nejsou pro Vás tyto způsoby založení příliš vhodné. Rychlost vyřízení je totiž odvislá také od rychlosti poštovních služeb, jenž se různí (může dojít ke ztrátě zásilky apod.). Nelze tudíž přesně odhadnout, jak dlouho bude zřízení účtu trvat.

+