Strašák s názvem družstevní záložny

Nechvalně známé družstevní záložny v mnohých vyvolávají děs a hrůzu při vzpomínkách na devadesátá léta, kdy v České republice rostly jak houby po dešti. Příliš velká benevolence tehdejší legislativy způsobila, že si záložnu mohl založit téměř každý bez ohledu na odborné znalosti, což mělo za následek jejich následný masivní krach.

Kdo se může stát členem?

Od té doby však uplynula řada let, během kterých se družstevní záložny vyvinuly v rovnocennou alternativu k tradičním bankám. Jedná se však o finanční instituce zcela rozdílné. Záložny jsou specifické tím, že nemají své klienty, ale  členy. Chcete-li se stát takovým členem, musíte nejdříve podepsat přihlášku, poté složit členský vklad a následně již můžete využívat jejich služeb. Výše vstupních vkladů jsou odlišné. Vkladatele ovšem finančně příliš nezatíží, neboť se pohybují řádově ve stovkách korun. Členství může bez rozdílu získat fyzická i právnická osoba.

Kde se vyskytují?

Družstevní záložny jsou oproti bankám co do počtu svých členů institucí podstatně komornější. Je to dáno také tím, že se vyskytují pouze v určitých regionech, což je také jejich největší nevýhodou, neboť se nemohou rovnat renomovaným bankám se sítěmi poboček po celém území ČR.  Modernímu vkladateli bude zajisté také vadit omezená a poměrně zastaralá nabídka služeb. Dosti tristní je, že některé záložny nemají ani své internetové stránky.

Jsou v něčem lepší než banky?

Na druhou stranu se však mohou chlubit vyššími výnosy z vkladů. Úrokové sazby spořících účtů se pohybují kolem 3 % p.a., avšak mohou dosáhnout až 5 % p.a. Navíc mají vkladatelé díky svému členství právo na informace ohledně hospodaření záložny a právo účastnit se členské schůze, což jim poskytuje přehled o tom, jak si jejich záložna stojí. K těmto informacím se klient banky v podstatě nemá šanci dostat.

Jsou vklady nějak pojištěny?

Každého potenciálního člena bude samozřejmě zajímat, jak jsou vklady pojištěny. Pro záložny platí stejná právní úprava jako pro banky. Vklady jsou tedy pojištěny do výše 100 % a to do maximální výše 50 000 EUR.

+