Microsoft

Profil společnosti Microsoft

Společnost Microsoft vydala akcie v březnu 1986 a cena akcií byla v té době 21 dolarů. Při ukončení prvního obchodního dne již byla cena 28 dolarů. Cena akcií dosáhla vrcholu v roce 1999 na úrovni 119 dolarů. Společnost prodělala 9 splitů akcií, kdy první z nich proběhl v září 4987, ale společnost nezačala nabízet dividendy do roku 2003. Dividenda pro fiskální rok 2003 byla 8 centů na akcii Microsoft, následována dividendou 16 centů na akcii v roce 2004. V roce 2005 společnost přešla z ročních a čtvrtletní dividendy 8 centů na akcii za čtvrtletí se speciálním jednorázovým vyplacením 3 dolarů na akcii za druhé čtvrtletí fiskálního roku. Následující graf ukazuje cenový vývoj akcií společnosti Microsoft společně se splity.

Microsoft Corporation je americká nadnárodní korporace oblasti výpočetní techniky, společnost má 79.000 zaměstnanců ve 102 zemích světa a celkový roční výnos dosáhne dle odhaduu (MSFT Investor Relations) v roce 2007 51,12 miliard dolarů.Microsoft vyvíjí, skládá, pořizuje licence a podporuje širokou škálu software produktů pro počítačová zařízení. Sídlo společnosti je ve Washingtonu v USA, nejlépe prodávanými produkty jsou Microsoft Windows operační systém a Microsoft Office, tyto produkty mají prominentní pozici na počítačovém trhu s odhadovaným tržním podílem až 90 % nebo více, což se shoduje s vizí Billa Gatese – docílit toho, aby jejich software byl v každém počítači a u každého doma.

Historie společnosti Microsoft

Následovně po založení Altair 8800, Bill Gates svolal tvůrce nových mikropočítačů, Micro Instrumentation a Telemetrických systémů (MITS), aby demonstroval nabídku implementace BASIC programovacího jazyka do systému. Po ukázce MITS souhlasilo distribuovat Altair BASIC, Gates opustil Harvardskou univerzitu,přestěhoval se do Nového Mexika, kde bylo umístěno MITS a založil zde Microsoft. První zahraniční pobočka této firmy byla založena 1.listopadu 1978 v Japonsku zvaná ASCII Microsoft, dnes Microsoft Japan. V Lednu 1979 se společnost přestěhovala do Bellevue, Washington. Steve Ballmer vstoupil do společnosti v roce 1980 a později se stal úspěšným CEO (Chief Executive Officer). V devadesátých letech Microsoft rozšířil produkční linii o počítačové sítě a World Wide Web. V roce 1995 se Microsoft spojil s MSN (Microsoft Network), která se stala zastřešující organizací pro Microsoft Online Services.

Struktura společnosti Microsoft

Společnost Microsoft je řízena správní radou, která má deset členů, dále funguje 5 komisí, pro dohled nad konkrétními oblastmi. Jde například o finanční komisi, komisi pro audit, kompenzační komise atd. Speciální Výkonný tým je tvořen 16 výkonnými členy napříč zeměkoulí. Dalším orgánem je pak Rada, která zastává veškeré funkce řízení zaměstnanců včetně tvorby společné politiky firmy.