Přemýšleli jste někdy o investici do akcií?? Myslíte, že je to příliš složité nebo potřebujete velké finanční částky?? Škola investování postupně uvede základní kroky, které jsou nutné k burzovním operacím. Po přečtení série článku, by mělo být zase o něco jednodušší vkročit do investorské řeky.

 

Proč investovat do akcií

Každý, kdo přemýšlí o zahrnutí akcií do svého portfolia, by si měl být vědom, že Investování do akcií je určeno především pro investory, kteří jsou připraveni nést zodpovědnost za zhodnocování svých peněz. Investor se musí sám rozhodnout, do kterých akcií a kdy investovat. Investice do akcií jsou spojeny s možností vysokého výnosu a vysokou likviditou, ale i s vyšší mírou rizika ztrát.

 

Pozitiva při investování do akcií:

  • Perspektiva vysokého výnosu.
  • Vysoká likvidita.
  • Nízké poplatky.
  • Možnost samostatného řízení portfolia (i on-line)
  • Potenciální ochrana před inflací
  • Geografická diverzifikace investic s minimálními náklady

Klientské investiční operace  jsou u obchodníků s cennými papíry ze zákona pojištěni proti úpadku obchodníka do výše náhrady 20.000,- EUR Garančním fondem obchodníků s cennými papíry

 

Průvodce investic do akcií

Pokud jste se již rozhodli“ investovat do cenných papírů, měl by si nejprve několik věcí ujasnit.

1) Způsob investování

Každý investor má na výběr dva způsoby investování do akcií. Za prvé je to aktivní obchodování, kdy si klient otevře u obchodníka s cennými papíry účet a prostřednictvím internetové aplikace provádí jednotlivé operace. Tyto služby nabízí např. Fio banka, Patria Direct nebo Saxo Bank. Výnosnost se při tomto způsobu obchodování může pohybovat v řádech až desítek procent měsíčně. Nutné je však zdůraznit také vysoké riziko a velmi vysoké časové nároky na tuto činnost. U aktivního obchodování přes licencovaného obchodníka s cennými papíry investoři mají k dispozici širokou škálu nejrůznějších podpůrných služeb a aplikací pro své rozhodování, minimalizaci ztrát a maximalizaci potenciálního výnosu. Například tzv. pákový efekt (využití úvěru od makléřské společnosti k financování části nákupu cenných papírů), stoploss (uzavření investičních pozic tak, aby ztráty nenarostly nad předem určenou úroveň). K aktivnímu obchodování se dnes již nejčastěji využívá internet, který je nejlevnější a nejrychlejší. Druhým způsobem obchodování je svěření svých financí do správy profesionálních makléřů. Tento způsob investování je určen především pro ty, co si sami nevěří nebo nemají dostatek volného času. U různých makléřských společností jsou možnosti, poplatky a vstupní parametry odlišné. Obvykle je pro správu majetku požadována investice několika miliónů korun.

 

 2) Rozhodnout se, na jakých trzích investovat

V současné době již není v lidských možnostech, aby jedinec měl dostatečný rozsah zkušeností a vědomostí, aby mohl kvalifikovaně investovat na všech dostupných burzách. Jak makléř, tak klient proto obvykle mají jeden nebo dva akciové trhy, kterým se věnují a které dobře znají. Jen v České republice fungují dva nezávislé trhy: Burza cenných papírů Praha a RM-Systém. V USA se obchoduje na trzích NASDAQ, NYSE, AMEX a na různých elektronických tržištích. V Německu se nejčastěji obchoduje na Frankfurtské burze a její elektronické odnoži XETRA. Českým klientům jsou přístupné i další burzy v Evropě (London Stock Exchange, Swiss Exchang, Virt-X…), či burzy v Asii, ale o ně už je mnohem menší zájem, než o burzy domácí a americké.

 

3) Zvolit základní parametry investic

Při každém investování musí investor zvažovat tři základní faktory: výnosnost, riziko a likviditu. Všeobecně platí, že čím vyšší je potenciální výnos, tím vyšší je riziko ztráty. I mezi cennými papíry nalezneme akcie společností se staletou tradicí stabilního vývoje (Pfizer, Allianz, Volkswagen, Exxon aj.) a nově vytvářené strukturované investiční nástroje, jako např. indexové akcie, kde je malé riziko ztráty, ale také omezená možnost výnosu. Na druhé straně jsou na trhu akcie s obrovskými výkyvy cen, na kterých se dá klidně za den vydělat dvojnásobek nebo také téměř o vše přijít. Třetím důležitým parametrem je likvidita investic. Jsou cenné papíry, kterých se každou hodinu prodá a koupí tak velký objem, že klient si může být jist možností kdykoliv svou investici ihned zpeněžit. Jsou však i cenné papíry, kde může trvat řadu dnů či týdnů, než se podaří prodat akcie, aby přitom nedošlo k podstatnému poklesu ceny. Nižší likvidita však často bývá úměrná možnosti vyššího výnosu.  Dobrým vodítkem zde také může být např. obor, ve kterém je klient sám odborníkem (IT, farmacie, Telco, finance, potravinářství apod), kde pravidelně sleduje vývoj trhu, zná jednotlivé firmy v oboru apod. V takovém případě se mu bude daleko snáze hledat zajímavá investiční příležitost.

 

Závěrem je nutné zdůraznit, že pro dosažení úspěchu v investování je hlavní předem si vybrat z výše zmíněných možností. Odborně řečeno, pro investování je nutná ujasněná investiční strategie. Platí, že nejsnazší cesta k prodělku je neustále měnit strategii a nedržet se předem jasně definovaných cílů. Investování je zodpovědná činnost, ve které není místo pro emoce či nejasnosti.

+