Akciové fondy se v minulých desetiletích jevily jako vhodný zbůsob zhodnocení volných finančních prostředků firem i jednotlivců. Poslední roky se ale ukazuje, že jednotlivé sektory jsou spolu mnohem více propojeny, korelují mezi sebou a kvalita diversifikace portfolia stylem Buy and Hold nefunguje tak dobře jako dříve.

Akciové fondy & aktivní tradeři

Dnes existuje nepřeberné množství akciových fondů, které spravují profesionální portfolio manageři. I přesto jsou výsledky různorodé a ne vždy výsledný zisk kompenzuje míru rizika, kterou tyto fondy předvedly v posledních letech. Akciových fondů je nepřeberné množství a investování do nich nedoporučujeme. Důvodem je v drtivé většině velmi špatný přístup k aktuálním informacím od jejich správců. Informace jako na čem je založen výběr titulů portfolia, vstupy, výstupy, technická analýza a hlavně zajištění je zcela mimo vaši kontrolu.

Akciové fondy dnes mnohem přesvědčivěji nahrazují soukromí úspěšní investoři, specializující se na aktivní obchodování opcí, futeres či forexu. I zde je ovšem nutné předem zjistit, jak moc šikovný dotyčný investor je a hlavně mít okamžitý přístup k informacem o všech investicích, k logice rozhodování. Musí fungovat komunikace.

+