22. rad pro začátečníky

1. Aby jste se stali úspěšným obchodníkem, musíte mít dostatek rizikového kapitálu, jehož ztráta (nebo jeho část) nezničí zcela vaši morálku – musíte být schopni obchodovat s klidem a nezničit žádným způsobem váš životní styl. Musíte myslet na trh, ne na vaše finance. Musíte se soustředit na úkol obchodování a musíte zůstat klidní, abyste mohli učinit správná obchodní rozhodnutí. Nesmíte nikdy použít poslední zůstatek vašich financí pro obchodování – odpovědnost a tlak by byly tak velké, že byste se soustředili na vaše finance a nikoli na situaci na trhu a tak byste zvýšili možnost chyb.

2. Nespěchejte s otevřením reálného účtu po několika dnech cvičení. Cvičte tak dlouho, pokud je to možné, dokud nezískáte sebedůvěru. Nesrovnávejte sebe s ostatními obchodníky – jenom proto, že jim to trvalo určitý čas neznamená, že vy ho nepotřebujete více. Vaším hlavním cílem v tomto cvičení je rozvinout individuální obchodní styl a techniku tak, aby přinejmenším vaše zisky v následijícím týdnu nebyly menší než v tomto týdnu a vaše měsíční příjmy se z měsíce na měsíc zvyšovaly. Pouze po dosažení tohoto výsledku si můžete otevřít reálný účet se skutečnými penězi.

3. Když částka z úspěšných obchodů překročí částku ztrátových a váš zůstatek účtu bude růst, dosáhli jste pozitivního výsledku v obchodování. Jestliže máte 5 ztrátových obchodů celkem za $2000 a jeden úspěšný za $3000, tolik to neznamená, protože jste pravděpodobně měli štěstí, když jste nepřiměřeně riskovali s velkým počtem lotů na jeden obchod. Nesmíte nikdy spoléhat na štěstí, nemusí se dostavit.

4. Nestačí dosáhnout výše uvedených výsledků na vašem demo účtu. Je stejně tak důležité pochopit, proč se tak stalo a rozvíjet váš individuální ziskový obchodní styl. Intuice je velmi důležitá, ale zakládat vaše obchodní rozhodování zcela na intuici je nepřijatelné.

5. Stanovte si přísné limity pro vaše ztrátové obchody, abyste neztratili více, než je nutné. Tyto limity by měly být mezi 3-10% celkové částky vašeho účtu v závislosti na jeho výši. Jestliže trh začíná jít nesprávným směrem, nehledejte výmluvy, proč nezavřít pozici – jakmile ztráty dosáhnou vašich stanovených limitů, neprodleně zavřete pozici. I když trh začíná jít správným směrem 5 minut poté, vyloučili jste riziko jeho otočení. Musíte si stanovit taková obchodní pravidla, abyste podle nich obchodovali a neobcházeli je – pouze byste škodili sami sobě, kdybyste to udělali.

Pamatujte si, že pokud na vašem účtu je méně než 3000 dolarů, neměli byste obchodovat s více než jednou položkou (lotem). Pokud je tam $3000-$5000 – nikdy více než s dvěma položkami, ale obchodujte s dvěma položkami pouze tehdy, když situace na trhu vypadá bezpečně. Pokud se budete řídit těmito pravidly, značně omezíte rizikový faktor. Obchodování více položkami by bylo nebezpečné a nerozumné.

6. Jednou z nejvážnějších chyb, které se obchodník může dopustit, která může všechno zničit, je když obchodník (i když už ztrácí $200 na pozici) začíná hledat výmluvy k nezavření této pozice – snad se trh náhle obrátí a půjde správným směrem? Obchodník na to myslí a nemá to srdce zavřít klesající pozici, čeká, až se tak stane. Trh nedělá nikomu milost. Obchodník je nucen zavřít pozici se ztrátou $1000 nebo i větší. Nejenže obchodník ztratí peníze, ztratí také morálku. Ztratí důvěru v sebe a ve svá rozhodnutí. Důvod pro učinění této chyby je jednoduchý – chtivost. Ztráta $200 nezničí vaší příležitost k vyšším ztrátám, ale také přinese další zisk. Ztratit $2000-3000 v 1 – 3 obchodech může zcela zničit vaši příležitost vydělat další peníze! Abyste zabránili těmto potížím, musíte postupovat podle jednoduchého pravidla – nikdy nepřekračujte meze rizika, které jste si stanovili. Zavřete ihned vaše pozice, když ztráty dosáhnout těchto mezí.

7. Čím méně peněz je na vašem účtu, tím méně peněz můžete ztratit v obchodě, tím větší hodnotu pro vás obchod má. Vzhledem k tomu byste neměli otvírat skutečný účet s $1000 – není to prostě dost, protože tak jako „špión“ i vy si nemůžete dovolit chybu, nemáte právo udělat chybu a chyba je osudná. Na trhu není takový obchodník, i ten nejzkušenější, který by nikdy neudělal chybu.

8. Chyby a ztráty jsou nepředvídatelnou součástí obchodu na jakémkoli trhu. Čím dříve se naučíte přijímat ztráty tímto způsobem, tím dříve začnete vydělávat. Nesmíte obviňovat sebe, jiné nebo trh za vaše ztráty. Vaše ztráty se nevztahují na rozumové schopnosti. Vaším úkolem je klidně analyzovat vaše chyby a neopakovat je v příštích obchodech. Neměli byste skákat radostí, když získáte $800, nebo bít hlavou o stěnu, když ztratíte $200. Čím lépe udržíte emoce na uzdě během obchodování, tím větší bude vaše schopnost vidět skutečnou situaci trhu a učinit správné rozhodnutí. Je zásadní, abyste zachovali chladnou hlavu mocí a uvažovali o výhrách a ztrátách pouze jako o číslech – nikoli o penězích. Pochopit, že obchodníci se neučí ze svých výher – učí se ze svých ztrát. Když jedna ztráta je vnímána jako jeden krok kupředu v dalším vítězném obchodě – jste na správné cestě.

9. Největším nepřítelem obchodníka není trh, klást mu vinu je stejné jako obviňovat přírodu. Největším nepřítelem obchodníka je chtivost, netrpělivost, neschopnost ovládání emocí, vlastní nejistota a zahleděnost obchodníka do sebe. Nesmíte nikdy otevřít pozici jednoduše proto, že se nudíte a chcete něco udělat, protože jste chvíli neotevřeli pozici. Není žádná norma, kolik pozic otevřít v daném časovém období. I když otevřete pouze jednu pozici ve 2-3 dnech, ale tato vám vydělá $600-800 – jste na správné cestě.

10. Veďte si deník, kam si pište podmínky, které vás vedly k obchodním rozhodnutím, které jste učinili. Pište o událostech na trhu, které ovlivnily vaše rozhodnutí k otevření nebo zavření pozice. Po každém obchodě ho analyzujte a napište výsledek do vašeho deníku. Jestli jste dosáhli zisku, je důležité, abyste pochopili a pamatovali si tok vašich myšlenek, které vás vedly ke správnému rozhodnutí. Na trhu se neustále něco děje a nové události mohou nahradit staré, takže můžete případně zapomenout, co se stalo, pokud si to nezaznamenáte. Nejdůležitější je pochopit, proč jste ztratili. Není ve skutečnosti tolik chyb, kterých se dopouští obchodníci amatéři a když je pochopíte, můžete se naučit, jak je neopakovat.
11. Čtěte názory jiných, svá obchodní rozhodnutí zakládejte na vlastní analýze trhu a citu pro trh, který nakonec získáte. Je dobře, když se vaše předpověď se shoduje s jinou. Jestliže nikoli, není to také žádný problém. Ale jestliže při zjištění takového rozdílu začínáte pochybovat o vaší analýze, je nejlepší neobchodovat na vašem reálném účtu – pouze na demo účtu. Jestliže máte jistotu ve vaše rozhodnutí, jděte do toho a udělejte to – jedna z předpovědí bude správná. Jestliže vaše předpověď není správná, hledejte chybu ve vaší analýze.

12. Vždy postupujte podle starého a univerzálního pravidla trhu: zastavte své ztráty co nejdříve a držte své vítězné pozice otevřené tak dlouho, jak je to možné. Za žádných okolností nedovolte ztrátu v pozici, která přinášela zisk. Je lepší zavřít všechno dohromady bez zisku, jestliže trh se náhle obrátil opačným směrem, než připustit, aby se zisk obrátil do ztráty. To by bylo příliš hloupé.

13. Jestliže utrpíte ztrátu, nesnažte se okamžitě otevřít novou pozici, abyste „získali odplatu“ na trhu – situaci jen zhoršíte. Pouze když vidíte, že směr, který jste si zvolili pro tuto pozici, je zcela nesprávný, potom bude mít smysl rychle zavřít tuto ztrátovou pozici a neprodleně otevřít novou pozici v opačném směru. Nezkoušejte hry na hádanky na trhu. Je lepší ztratit příležitost než ztratit peníze.

14. Můžete zkusit vyhrát $1000 v placené demo soutěži, ale můžete se o to pokusit po osvojení pracovní individuální obchodní techniky, která vám stále přinášela zisk na demo účtu. Učit se obchodování v placené soutěži nemá smysl. Při vašem pokusu vyhrát více peněz než ostatní, překročíte všechny meze rizika a i když vyhrajete, nebudete schopni obchodovat s důvěrou ve své vlastní skutečné peníze. Taková riskantní technika přinese pouze ztráty na reálném účtu a nebudete mít k dispozici opatrnou, bezpečnou techniku.

15. Zkuste myslet na váš demo účet jako na reálný účet. Čím dříve se přesvědčíte, že na demo se obchoduje stejně jako se skutečnými penězi, tím dříve si osvojíte správnou techniku obchodování, kterou budete případně používat na vašem reálném účtu. Musíte jednat stejným způsobem, když obchoduje na demo, jako kdybyste obchodovali ve skutečnosti, protože techniku, kterou si osvojíte, určuje váš úspěch v obchodování.

16. Nikdo neví lépe než vy, kolik peněz hodláte vložit na váš skutečný účet. Abyste mohli co nejrálněji obchodovat v demo, doporučuje se prohrát peníze, dokud váš demo zůstatek nedosáhne částky, kterou plánujete použít na vašem reálném účtu.

17. Novým obchodníkům se nedoporučuje, aby obchodovali v neděli v noci newyorského času, protože to je ve skutečnosti pondělí ráno na asijských trzích a chování měn v tomto čase je nejméně předvídatelné. Také se nedoporučuje obchodovat v pátky odpoledně SEČ. V pátek se obvykle trh odkloní od směru, který byl nastaven během týdne a pro vás to může být nepříjemné překvapení. Také často v pátek má trh tendenci vyprodávat amerického dolary, zvláště v obdobích nejisté ekonomické situace v USA.

18. Snažte se začít obchodovat ve stejné denní době. Chování měn v různých časech dne se liší. Soustředíte-li se na obchod v určitou dobu budete schopni pochopit charakteristické chování měn v tomto čase. Začněte váš den zkoumáním situací, které nastaly na trhu, když jste byli mimo obchodování. Pro tento účel má naše místo má velkou výhodu, která pomůže: „Novinky trhu“. Po seznámení s událostmi na trhu, se podívejte na grafy pohybu měn, začněte s grafem po jednotlivém „ticku“ (pohybu) a skončete na denním grafu – a zvolte taktiku, kterou použijete příští den.

19. Soustřeďte se na 1 – 2 páry měn, ne více. Prozkoumejte důkladně jejich chování. Neobchodujte s různými páry měn, ale pozorujte a analyzujte chování všech měn – všechny vzájemně na sobě závisí. Pochopte, že křížové kurzy mají největší vliv na chování párů měny včetně dolaru.

20. Důkladnější cesta k pochopení trhu je získat vzdělání, které zajišťuje naše Obchodní škola, jak ve třídě, tak korespondenční formou. V každém případě doporučujeme obchodovat denně na vašem demo účtu, číst „Novinky devizového trhu“ / „Forex News“ zatím jen v angličtině/ na našem webu a zkoumat průběžně grafy. Zisk přichází těm, kteří zkoušejí! Učit se obchodování na tomto trhu není tak obtížné jako učit se akciovému trhu, ale v obou případech jde o postupný proces. Pouze trpělivost a systematický přístup přinese výsledky, které změní váš život po finanční stránce!

21. Nejdůležitější webové stránky pro základní ekonomickou analýzu jsou www.dismal.com a www.intermoney.com. Nejdůležitější webová stránka pro lepší pochopení situace na světových devizových trzích je www.global-view.com – vstupte tam a zaregistrujte se pro bezplatné FX forum.

22. Pamatujte si, že je malý rozdíl mezi demo a reálnými účty. V demo obchodování nejsou skuteční lidé na jednom konci, všechny ceny a operace jsou prováděny počítačovým programem. Na reálném účtu je otevřena každá pozice a zavírá ji makléř z obchodní místnosti. Makléř musí nejprve potvrdit, že cena, kterou chcete nakoupit nebo prodat měnu nebo zavřít vaši pozici, stále existuje. To trvá několik sekund a během této doby čekání se vaše otevření a zavření pozici objeví v okně Objednávky obchodníka v oranžové barvě. Jestliže chcete zrušit tuto objednávku, jednoduše kliknete na cenu pravou stranou myši. Když je cena potvrzena, tato pozice se posune na okno „Otevřená pozice, jako na vašem demo účtu (jestliže otevřete pozici) nebo pozice se zavře, když zavíráte vaši pozici. V demo, jak jste si všimli, většina objednávek přeskočí okno „Objednávka obchodníka“ a objeví se najednou v okně „Otevřená pozice“. Můžete si o tom přečíst v Manuálu obchodníka.